Open navigation

Radera reläkontroller

Det här avsnittet beskriver hur du raderar reläkontroller i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa nätverksmoduler.

 2. Välj önskad nätverksmodul.
 3. Högerklicka på vald nätverksmodul och välj Ändra intervaller.
  En kalendervy öppnas.
 4. Välj det intervall du vill radera, i kalendervyn.
 5. Högerklicka på intervallet och välj Ta bort intervall.

  Om den valda tidsperioden är en del av en intervallsekvens väljer du ett av följande:

  • Ta endast bort valt intervall från sekvensen – Endast den markerade perioden raderas. 
  • Ta bort hela tidsekvensen – Hela tidssekvensen kommer att tas bort. 
 6. Välj Spara.
 7. En bekräftelse visas.
 8. Välj OK.
 9. Beroende på dina kommunikationsinställningar, inte beroende på licenstyp, köas de skickade begärandena, eller så utförs de direkt.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.