Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Använda automatiskt förnyade nycklar

Det här avsnittet beskriver hur använder automatiskt förnyade nycklar i iLOQ S10 Manager.

En automatiskt förnyad nyckel är en nyckel som har ett slutdatum och en sluttid. KeyScheduler för nyckel kan automatiskt förnya slutdatum och sluttid. 

Fortsätt enligt nedan.

 1. Börja med att lägga till en nyckel enligt instruktionerna i Lägga till en ny nyckel..
 2. När du kommer till steget där du anger tidsschemat anger du den första sluttiden för nyckeln med inställningen Slutdatum.
 3. Välj önskad förnyelseperiod genom att använda radioknapparna i fältet Automatisk förlängning av slutdatum.
  Alternativen är: 
  • Används inte – Om du markerar den här radioknappen förnyas inte nyckelns slutdatum automatiskt. 
  • Dagligen – Om du markerar den här radioknappen kan nyckelns slutdatum automatiskt skjutas fram en dag i taget. Använd inställningen Förlängningsperioden upprepas för att ange nyckelns giltighet. Om du exempelvis anger värdet 3 flyttas nyckelns giltighet framåt tre dagar i taget.
  • Veckovis – Om du markerar den här radioknappen kan nyckelns slutdatum automatiskt skjutas fram en vecka i taget. Använd inställningen Förlängningsperioden upprepas för att ange nyckelns giltighet. Om du exempelvis anger värdet 1 flyttas nyckelns giltighet framåt en vecka i taget. 
 4. Välj tid för Förlängningsperiod börjar.

  Med den här inställningen anger du tiden när nyckeln, innan sluttiden för nyckeln har nåtts, kan uppdateras för att få en ny giltighetsperiod.

  Exempelvis:

  • Tiden för Slutdatum är fredagen den 5 juni 2015 kl 18:00.
  • Tiden för Förlängningsperiod börjar är torsdagen den 4 juni 2015 08:00.
  • Du har angett att Förlängningsperioden repeteras var 1 vecka.

  Om du har uppdaterat nyckeln på torsdagen kl 8:00 eller senare, skjuts slutdatumet upp till fredagen följande vecka. Men om du uppdaterar nyckeln på onsdagen skjuts slutdatumet upp till fredagen samma vecka. 

 5. Om du skapar en ny nyckel programmerar du den. Om du uppdaterar en befintlig nyckel beställer du den.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket