Open navigation

Arbetsflöde för fjärrplats

I det här avsnittet beskriver vad personen på fjärrplatsen gör vid omprogrammeringen av cylindrar. 

Fortsätt enligt nedan.

 1. Hitta programmeringsenheten och säkerställ att systemnyckeln är på plats. 
 2. Slå på programmeringsenheten.
 3. Sätt i programmeringskabeln i programmerings-hot spot.
 4. USB-lampan blinkar under datakommunikation.
 5. Kommunikationen avslutas när STATUS-lampan lyser med fast orange sken, vilket anger att programmeringsenheten har uppgifter.
 6. Avlägsna kabeln från programmerings-hot spot.
 7. Slå på programmeringsenheten.
 8. Programmera de definierade cylindrarna genom att sätta i programmeringskabeln i cylindrarna och vänta tills du ser den gröna STATUS-lampan.
 9. Sätt i programmeringskabeln i programmerings-hot spot.
 10. USB-lampan blinkar under datakommunikation.
 11. Kommunikationen avslutas när STATUS-lampan lyser med fast grönt sken, vilket anger att programmeringsenheten inte har några uppgifter.

  Om STATUS-lampan är:

  • Orange — Det finns fortfarande programmeringsuppgifter i programmeringsenheten, det vill säga att det finns en eller flera programmeringsuppgifter som väntar på att utföras.
  • Röd — Ett fel har uppstått. Försök igen genom att sätta i programmeringskabeln i programmerings-hot spot.
  • Grönt — Programmeringsenheten har inga uppgifter.
 12. Avlägsna kabeln.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.