Open navigation

Arbetsflöde för nyckelägare

I det här avsnittet beskriver vad nyckelägaren på en fjärrplats gör vid omprogrammering av en nyckel. 

Fortsätt enligt nedan.

  1. Sätt i nyckeln i Hot Spot.
  2. Nyckelsymbolen på Hot Spot lyser orange.
  3. Nyckelsymbolen på Hot Spot går över i grönt.

    Om nyckelsymbolen i Hot Spot:

    • Går över i rött: har uppdateringen misslyckats. Försök igen.
    • Släcks: så finns det ingen uppdateringsuppgift för nyckeln på servern. 
  4. Avlägsna nyckeln från Hot Spot.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.