Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till ett användar-ID

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till ett användar-ID i iLOQ S10 Låssystem.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa användare.

 2. Välj Lägg till användare.
  Guiden Lägg till användar-ID öppnas.
 3. Välj Lägg till användar-ID.
 4. Välj ett av alternativen nedan:
  • Lägg till användar-ID för befintlig person – Välj Lägg till användar-ID för befintlig person om du vill lägga till ett användar-ID för en befintlig person i systemet.
  • Lägg till en ny person med ett användar-ID – Välj Lägg till en ny person med ett användar-ID om du vill lägga till ett användar-ID för en person som skapas när det nya användar-ID:t skapas.
 5. Beroende på vilket val du gjorde i steget innan fortsätter du enligt följande:
  • Välj den person du vill lägga till användar-ID:t för, om du valde Lägg till användar-ID för befintlig person i föregående steg.
  • Skriv in för- och efternamn på den nya personen om du valde Lägg till en ny person med ett användar-ID i föregående steg.
 6. Välj Nästa.
 7. Skriv in uppgifterna för användar-ID:t enligt följande:
  • Användar-ID – skriv in ett namn på det nya användar-ID:t i det här fältet. Användar-ID:t är inte skiftlägeskänsligt. Det finns inga minimikrav på användar-ID:t.
  • Lösenord – skriv in ett lösenord för det nya användar-ID:t i det här fältet. Lösenordet är skiftlägeskänsligt. Lösenordet måste vara minst sex tecken långt.
  • Skriv lösenordet på nytt – Skriv in lösenordet på nytt i det här fältet.
 8. Välj Nästa.
 9. Välj Mall för användarrättigheter eller de individuella behörigheterna som ska läggas till för användaren.
  •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda. 
  •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda. 
  •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda. 
  •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda. 
 10. Välj Nästa.
 11. En sammanfattning visas.
 12. Välj Klar.
 13. Välj Stäng.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket