Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa logghändelser

Det här avsnittet beskriver hur du visar logghändelser i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa händelseloggar.

 2. Logghändelserna visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Cylinderns märkning – Den här kolumnen visar cylinderns märkning.
  • Loggavläsningsdatum – Den här kolumnen innehåller det datum när händelseloggen lästes av. 
  • Antal händelser – Den här kolumnen innehåller antalet händelser i händelseloggen.
  • Cylinderns serienummer – Den här kolumnen innehåller serienumret för den cylinder händelseloggen hämtades från. 
 3. Dubbelklicka på den händelselogg du vill visa.

  Kolumnerna i händelseloggen är:

  • Index – Den här kolumnen innehåller ett unikt, kumulativt händelsenummer. 
  • Typ av händelse – Den här kolumnen innehåller händelsetypen, exempelvis behörighet, behörighet förbjuden, programmering av cylinder och så vidare. 
  • Nr – Den här kolumnen innehåller ett unikt ID-nummer för nyckeln. 
  • Nyckel – Den här kolumnen innehåller namnet på nyckeln som logghändelsen gäller. 
  • Märkning – Den här kolumnen innehåller märkningen på nyckeln som logghändelsen gäller. 
  • Nyckelns innehavare – Den här kolumnen innehåller namnet på nyckelns innehavare som logghändelsen gäller. 
  • Tidpunkt – Den här kolumnen innehåller händelsens tidsstämpel. 
  • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller en beskrivning av händelsen. Om exempelvis Typ av händelse är Behörighet förbjuden innehåller den här kolumnen anledningen till att behörigheten har stoppats. Anledningen kan till exempel vara en ogiltig tidsgräns för nyckeln. 
  • Felkod – Den felkod som logghändelsen gäller. 
  • Loggavläsningsdatum – Det datum då händelseloggen hämtades från cylindern. 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket