Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa zoner

Det här avsnittet beskriver hur du visar zoner i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Ytterligare information > Visa zoner.

 2. Zonerna visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Namn – Den här kolumnen innehåller namnet på zonen. 
  • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller en beskrivning av zonen. 
  • Gemensam – Den här kolumnen anger att + zonen är gemensam för alla användare. Om du tilldelar objekt till + zonen kommer objektdatan vara tillgänglig för alla användare.
  • Standardzon för nya objekt – Den här kolumnen innehåller zonen där nya objekt, med undantag för personer och nycklar, kommer att tilldelas om användaren har åtkomst till zonen.
  • Standardzon för nya nycklar och personer – Den här kolumnen innehåller zonen där nya personer och nycklar kommer att tilldelas om användaren har åtkomst till zonen.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket