Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Ändra inställningarna för låssystemet

Det här avsnittet beskriver hur du ändrar inställningarna för låssystemet i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Select Administration > Ändra låssystemets data.

 2. Välj Inställningar i området Vyer.
 3. Systeminställningsbilden visas. Inställningarna är:
  • Utlämnad nyckel kan kopplas till annan person utan att nyckeln lämnas tillbaka – Om den här inställningen används kan du ta bort eller återupprätta kopplingen mellan överlämnad nyckel till en annan person utan att först lämna tillbaka nyckeln. Den här funktionen är användbar om nyckeln byter ägare utan att nyckeln lämnas tillbaka till administratören. 

   Anm:

   Var uppmärksam på händelseloggen för cylindrar som inte har någon klocka om du kopplar en utlämnad nyckel till en annan person utan att först lämna tillbaka nyckeln. Dessa händelseloggar kommer att visa att nyckelninnehavaren är den person som nyckeln anknöts till vid händelseloggens avläsningsögonblick, eftersom ett klocklöst lås inte vet när personen har ändrades. Om nyckeln lämnas tillbaka innan den lämnas över till en ny person vet även klocklösa cylindrar när en användare har använt en cylinder. Därför är rekommendationen att alltid lämna tillbaka nyckeln innan du lämnar ut den till en ny person.

  • Fastighetsfunktionalitet aktiv – Om den här inställningen används är fastigheter aktiverade. Mer information finns i Fastigheter. 
  • Gruppkoder används — Om denna inställning används aktiveras gruppkoder. Mer information finns i Kalenderstyrda dörrar. 
  • PIN-koder som används — Om denna inställning används aktiveras PIN-koder. Mer information finns i Kalenderstyrda dörrar.
  • Delade låstidsbegränsningar aktiverade – Om den här inställningen är aktiverad kan cylindrarna använda delade tidsbegränsningar. 
   Anm:

   Cylindrar med mjukvaruversion 94 eller äldre kan bara hantera båda tidsbegränsningarna eller inga tidsbegränsningar alls.

   Cylindrar med mjukvaruversion 95 eller nyare kan hantera tidsbegränsning 1 och 2, båda tidsbegränsningarna eller inga tidsbegränsningar alls. Med andra ord, dessa lås kan hantera delade låstidsbegränsningar.

   Det här valet kan inte ändras.

   Du kan kontrollera programversion för en programmerad cylinder i tabellvyn, i kolumnen Mjukvaruversion. Den här kolumnen är som standard dold.

  • Nyckel-RFID tag-nummerfunktion tillgänglig – Nycklarna kan innehålla RFID-märkning. Om så är fallet kan du RFID-informationen hanteras enligt följande: 
   • Används inte – Nycklarna innehåller ingen RFID-märkning.
   • Fält låst – Nycklarna med RFID-märkning levereras av iLOQ och märkningen innehåller unika ID-nummer. Det unika ID-numret överförs automatiskt till programvaran när nyckeln programmeras. Du kan inte ändra ID manuellt.
   • Fält ändringsbart – Nycklarna levereras av iLOQ. Nycklarna får sin RFID-märkning av kunden och märkningen innehåller identifierare. Användaren måste skriva in identifieraren manuellt när nyckeln programmeras. Användaren kan ändra identifieraren senare.
  • Standardbehörighet – Du kan välja systemets standardbehörighet i den här listrutan. Standardbehörigheten läggs automatiskt till på nya cylindrar.
  • Net Bridge fjärruppdatering av firmware används – Om denna inställning används uppdaterar Net Bridge automatiskt programvara och firmware åt sig själv och bussenheterna.
  • Uppdateringstid – Du kan definiera starttiden för den tillåtna programvaru- och firmware-installationsperioden. Den tillåtna installationsperioden varar i tre timmar. 
  • Senarelagd nyckeluppdatering på Hot Spot används – Om den här inställningen används kan du definiera framtida ändringar i behörighet för nycklar. Dessa ändringar är inte tillgängliga på programmerings-hotspot förrän det angivna datumet.
 4. Välj Spara och stäng.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket