Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Ändra låssystemets rapporttext

Det här avsnittet beskriver hur du ändrar rapporttexten i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Ändra låssystemets data.

 2. Välj Rapporttexter i området Vyer.
 3. Välj önskad rapport i listrutan Rapport.
 4. Välj önskat rapportspråk genom att klicka på flaggikonen.
 5. Rapporttexten öppnas i redigeraren.
 6. Redigera rapporttexten.

  Du kommer att känna igen redigerarens kontroller från andra textredigeringsprogram. 

  Du kan använda låssystemets specifika variabler i texten genom att klicka på knappen Lägg till fält. 

  Variablerna lägger dynamiskt till information från systemet till den plats där variabeln används. Variablerna är följande: 

  • Låssystemets namn – Den här variabeln lägger till namnet på låssystemet i rapporten. I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!LGDescription].
  • Namn på låssystem och fastighet – Den här variabeln lägger till låssystemets namn och namnet på fastigheten som nyckeln hör till, i rapporten. I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!LGDescriptionAndRealEstate].
  • Personens namn – Den här variabeln lägger till namnet på personen som nyckeln är kopplad till, i rapporten. I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!PersonName].
  • Personens namn och identifierare – Den här variabeln lägger till namn och ID-nummer på personen som nyckeln är kopplad till, i rapporten. I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!PersonNameAndPersonCode].
  • Företag/Avdelning – Den här variabeln lägger till namnet på det företag eller den avdelning som personen tillhör, i rapporten I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!CompanyName].
  • Inloggad användare – Den här variabeln lägger till namnet på den inloggade användaren av låssystemet i rapporten. I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!UserName].
  • Nyckelbeskrivning – Den här variabeln lägger till beskrivningen av nyckeln i rapporten. I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!Description].
  • Nyckelns märkning – Den här variabeln lägger till nyckelns märkning i rapporten. I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!Stamp].
  • Nyckel RFID tag-nummer – Den här variabeln lägger till nyckelns RFID tag-nummer i rapporten. I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!TagKey].
  • ROM_ID – Den här variabeln lägger till nyckelns serienummer i rapporten. I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!Rom_ID].
  • Datum – Den här variabeln lägger till aktuellt datum i rapporten. I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!Date]
  • Nyckelns PIN-kod – Den här variabeln lägger till nyckelns PIN-kod i rapporten. I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!AccessCode].
  • Signatur – Denna variabel lägger till ett fält för en digital signaturbild i rapporten. I rapportredigeraren visas den här variabeln som [!SignatureImage].
 7. När du redigerar den här informationen kan du trycka på knappen Avbrytför att ångra ändringar som ännu inte har sparats. Om du inte är nöjd med de ändringar du har sparat i rapporten kan du trycka på knappen Återställ rapport till grundinställning när som helst för att återställa standardrapporten.
 8. Välj Spara och stäng.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket