Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till nycklar till cylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du lägger nycklar till valda cylindrar i iLOQ S10 Manager.

När du lägger till nycklar till cylindrar lägger du vanligtvis till exempelvis flera lägenhets- eller kontorsspecifika nycklar för ett stort antal cylindrar under distributionsfasen. Använd inte den här funktionen för att lägga till enstaka nycklar.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 2. Välj de cylindrar du vill skapa nycklar för.
 3. Högerklicka på en av de valda cylindrarna.
 4. Välj Tillverka nycklar för cylinder.
 5. Välj Lägg till nycklar för cylindrar.
  Guiden Lägg till nycklar för cylindrar öppnas.

 6. Välj nyckelns behörigheter.
  Anm:

  Individuella, cylinderspecifika behörigheter anges automatiskt. Markera inte individuella behörigheter.

  1. Välj önskad behörighet i listan till vänster.
  2. Du kan hantera vald behörighet med pilknapparna enligt följande:
   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda. 
 7. Om det behövs kan du ange att nycklarna är tidsbegränsade genom att välja Ange tidschema.

  Du kan definiera två olika tidsgränser enligt nedan: 

  • Startdatum eller Veckokalender för den första tidsgränsen.
  • Slutdatum eller Veckokalender för den andra tidsgränsen.
  Anm:

  När du anger tidsgränserna anger du vilka tider nyckeln är aktiverad.

  Alternativen är:

  • Används inte – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln inte tidsbegränsad. Nyckeln är alltid aktiv.

  • Startdatum – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln tidsbegränsad på cylindrar som har tidsgräns 1 aktiverad. Nyckeln är aktiverad från och med den tidpunkt du anger i datum- och tidsfälten. 

   Figur: Tidsgräns – Startdatum

   Tidsgräns – Startdatum
  • Veckokalender – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln tidsbegränsad på cylindrar som har tidsgräns 1 aktiverad. Nyckeln är aktiverad på de tider varje vecka som du definierar i kalendern. 

   Figur: Tidsgräns – Veckokalender

   Tidsgräns – Veckokalender
  • Slutdatum – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln tidsbegränsad på cylindrar som har tidsgräns 2 aktiverad. Nyckeln är aktiverad till och med den tidpunkt du anger i datum- och tidsfälten. 

   Figur: Tidsgräns – Slutdatum

  • Veckokalender – Om du markerar den här radioknappen är nyckeln tidsbegränsad på cylindrar som har tidsgräns 2 aktiverad. Nyckeln är aktiverad på de tider varje vecka som du definierar i kalendern. 

   Figur: Tidsgräns – Veckokalender

  Tips:

  Om du vill ange en tidsgräns som sträcker sig över natten, exempelvis från måndag kl 18 till tisdag kl 07, anger du starttiden i starttidsfältet och sluttiden i sluttidsfältet. Om starttiden är senare är sluttiden byter systemet automatiskt datum vid midnatt. 

  Figur: Tidsgräns – Tidsgräns som sträcker sig över natten

  Tidsgräns – Tidsgräns som sträcker sig över natten
  Tips:

  Du kan se en förhandsvisning av kalendern och de angivna tidsgränserna genom att klicka på knappen Visa.

 8. Välj Nästa.
 9. Välj:
  • Antalet nycklar som ska skapas för varje vald cylinder i listrutan Antal nycklar som ska tillverkas per vald cylinder.
  • Namngivningsschemat för nycklarna som ska skapas, i listrutan Märk nycklar enligt.
  • Om det behövs kan du skriva in ett tillägg som ska läggas till för de nyckelnamn som skapas, i fältet Suffix till namnet.
 10. Välj Nästa.
 11. Välj hur du vill fortsätta.
  Alternativen är:
  • Lämna nyckeln i projekteringsläge – Välj Lämna nyckeln i projekteringsläge om du vill lämna nycklarna i projekteringsläge och fortsätta att projektera låssystemet utan att, till exempel, programmera de fysiska nycklarna.
  • Beställ nyckel – Nycklarna måste beställas innan de kan programmeras. En beställning skapar en programmeringsuppgift för nyckeln så att den kan programmeras senare. Mer information finns i Nycklaroch Beställa nycklar.
  • Beställ och programmera nyckel – Välj Beställ och programmera nyckel om du vill beställa en programmeringsuppgift och programmera nycklarna direkt. Mer information finns i Programmera nycklar.
 12. Välj Nästa.
 13. En sammanfattning visas.
 14. Följ guiden för att slutföra proceduren.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket