Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till en gruppkodkontroll i en kalender

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en gruppkodkontroll i en kalender i iLOQ S10 Manager.

Tips:

Du kan även hantera kalendrar för dörrkontroll, anslutna till en dörr, direkt genom att dubbelklicka på den kalenderstyrda dörren i vyn i kalendern för dörrkontroll.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Ytterligare information > Kalendrar.
 2. Dubbelklicka på den kalender för dörrkontroll där du vill lägga till kontrollen.
 3. Högerklicka på kalendern för att välja Redigera kalenderstyrningar.
 4. Välj tid för kontrollen genom att måla den med musen.
 5. Högerklicka på det målade området och välj Lägg till kontroll.

  Lägg till intervallinformation enligt följande:

  • Objekt – Namnet på den kalender som du redigerar. 

  • Beskrivning – Skriv in en frivillig beskrivning av intervallet i detta fält. 

  • Intervallet börjar – skriv in starttid för intervallet i det här fältet. 

  • Intervallet slutar – skriv in sluttid för intervallet i det här fältet. 

  • Skapa intervallsekvens – Om du markerar den här kryssrutan kan du skapa en intervallsekvens som upprepas. Lägg till sekvensinformation enligt följande: 

   • Upprepa intervall – I den här listrutan väljer du hur ofta intervallsekvensen ska upprepas. Alternativen är: 
    • Varje vecka – Om du väljer Varje vecka upprepas intervallet varje vecka på angiven tid. Använd kryssrutorna för veckodagar för att välja vilka veckodagar intervallet ska upprepas. Definiera även när intervallens sekvens slutar. 
    • Varje månad – Om du väljer Varje månad upprepas intervallet varje månad på angivet datum och klockslag. Om du till exempel har valt den10 maj 06:00 som värde för Första intervallet startar och den10 maj 22:00 som värde för Första intervallet slutar tillämpas intervallet på den tionde dagen i månaden mellan 06:00 och 22:00. 
    • Varje år – Om du väljer Varje år upprepas intervallet en gång per år på angivet datum och klockslag. Om du till exempel har valt den10 maj 06:00 som värde för Första intervallet startaroch den10 maj 22:00 som värde för Första intervallet slutar tillämpas intervallet på den 10 maj varje år, mellan 06:00 och 22:00. 
  • Som standard körs intervallsekvensen utan slut. Om du vill ange ett slutdatum för sekvensen väljer du Slutdatum i listrutan Intervallens sekvens slutar och anger slutdatum i datumfältet. 

 6. Välj kryssrutan Kontrolleras endast av de valda gruppkoderna.
 7. Klicka på knappen ....
 8. Välj önskade gruppkoder vars kod är giltig under de valda tiderna.
 9. Välj OK.
 10. Välj OK.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket