Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Dörrmodulens anslutningar

Dörrmodulens anslutningar är:

  • RS-485 IN — Huvudbussens ingångsanslutning. Huvudbussen kommer till dörrmodulen från den andra bussenhetens huvudbussutgång eller från Net Bridge. Huvudbussen består av databussen och bussenhetens strömförsörjning. 
  • RS-485 OUT — Huvudbussens utgångsanslutning. Från huvudbussens utgång kan du utöka bussen till nästa bussenhet.
  • CYLINDERS — Du kan ansluta två cylindrar till denna anslutning, i vilket fall du kan fjärrstyra cylindrarna. Låscylindrarna måste vara på samma dörr eller på parallella dörrar med samma jordpotential. Med andra ord måste cylinderns kabelavstånd från dörrmodulen vara 10 m eller mindre. Om avståndet är längre används två dörrmoduler, en för varje cylinder.
  • INPUTS - IN 1/IN 2 — Dessa potentialfria ingångar styr reläutgångarna K1 och K2, eller nyckelläsare STAT2 LED, beroende på valt driftläge.
  • INPUTS - EXT — En potentialfri kontaktinformation som ansluts till denna ingång kan användas för att styra en villkorad behörighet rätt när dörrmodulen programmeras som en nyckelläsare.
  • READER RS-485 — Läsarbussen är separerad från huvudbussen. Den styr nyckelläsaren och RFID-läsaren. En läsare som är ansluten till läsarbussen styr reläutgångarna K1 och K2 beroende på valt driftläge.
  • RELAY K1/K2 — Du kan ansluta reläutgångarna K1 och K2 för att styra en extern enhet, till exempel ett elektriskt lås. Du kan styra reläutgångarna beroende på valt driftläge, antingen genom att använda en cylinder, nyckel-/RFID-läsare, kod, kalenderstyrning eller genom en extern enhet som en dörrknapp, ansluten till ingångarna IN1 och IN2.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket