Open navigation

Ansluta en programmerings-hotspot

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en programmerings-hotspot

Fortsätt enligt nedan.

  1. Säkerställ att Net Bridge kontakt  är i läge STANDBY.
  2. Anslut en hotspot till en förberedd Net Bridge, eller fortsätt bussen från den senast anslutna bussenhet på huvudbussen, enligt kopplingsschemat i iLOQ S10 Onlinesystem - Planeringsriktlinjer. 
    Anm:

    Om du fortsätter bussen från en annan bussenhet kom ihåg att inaktivera avslutning (TERMINATION = OFF) på den enhet som du fortsätter bussen från. 

  3. Ställ DIP-switch TERMINATION (TERM) i läge ON om denna bussenhet är den sista enheten på denna bussgren. Annars, sätt i läge OFF.
  4. Skriv ner serienumret för aktuell hotspot.
  5. När du har även anslutit de andra bussenheterna slutför du Net Bridge-konfigureringen en gång (se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge) och fortsätter denna procedur.
  6. I programvaran iLOQ S10 Manager kontrollerar du att ansluten hotspot har rapporterats till enhetslistan i Net Bridge. Du kan känna igen en hotspot via dess serienummer.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.