Open navigation

Ansluta en fjärrstyrd cylinder

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en cylinder som ska fjärrstyras.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Säkerställ att Net Bridge kontakt  är i läge STANDBY.
 2. Anslut en dörrmodul till en förberedd Net Bridge, eller fortsätt bussen från den senast anslutna bussenhet, enligt kopplingsschemat i iLOQ S10 Onlinesystem - Planeringsriktlinjer. 
  Anm:

  Om du fortsätter bussen från en annan bussenhet kom ihåg att inaktivera avslutning (TERMINATION = OFF) på den enhet som du fortsätter bussen från. 

 3. Anslut en programmerad cylinder till anslutning CYLINDERS L1 eller L2 på dörrmodulen enligt anslutningsinstruktionerna.
 4. Ställ in driftsläge 2 med DIP-switcharna OPTIONS enligt följande:
  S1ON
  S2ON
  S3OFF
  S4OFF
  S5OFF
 5. Ställ DIP-switch TERMINATION (TERM) i läge ON om denna bussenhet är den sista enheten på denna bussgren. Annars, sätt i läge OFF.
 6. När du har även anslutit de andra bussenheterna slutför du Net Bridge-konfigureringen en gång (se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge) och fortsätter denna procedur.
 7. Kontrollera på iLOQ S10 Manager programvara att den orange bakgrundsfärgen för låset har försvunnit från låstabellvyn. Kom ihåg att uppdatera vyn genom att trycka på F5.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.