Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Styra ett elektriskt lås med en kalender

I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter ett elektriskt lås, magnetlås eller elektriskt slutbleck osv. för att styras av en kalender.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Säkerställ att Net Bridge kontakt  är i läge STANDBY.
 2. Anslut en dörrmodul till en förberedd Net Bridge, eller fortsätt bussen från den senast anslutna bussenhet, enligt kopplingsschemat i iLOQ S10 Onlinesystem - Planeringsriktlinjer. 
  Anm:

  Om du fortsätter bussen från en annan bussenhet kom ihåg att inaktivera avslutning (TERMINATION = OFF) på den enhet som du fortsätter bussen från. 

 3. Anslut en elektrisk låskontroll till reläutgång K1 eller K2 enligt låstillverkarens anvisningar.
  Anm:

  Använd inte busströmmen (DC+, DC-) för strömförsörjning till det elektriska låset.

 4. Ställ in driftsläge 2 med DIP-switcharna OPTIONS enligt följande:
  S1ON
  S2ON
  S3OFF
  S4OFF
  S5OFF
 5. Ställ DIP-switch TERMINATION (TERM) i läge ON om denna bussenhet är den sista enheten på denna bussgren. Annars, sätt i läge OFF.
 6. När du har även anslutit de andra bussenheterna slutför du Net Bridge-konfigureringen en gång (se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge) och fortsätter denna procedur.
 7. I programvaran iLOQ S10 Manager kontrollerar du att ansluten dörrmodul har rapporterats till enhetslistan i Net Bridge. Du kan känna igen en dörrmodul via dess serienummer.
 8. Ställ in det anslutna reläet som en kalenderstyrd dörr. Se Lägga till kalenderstyrda dörrar
 9. Lägg till kalender, om du inte redan har en lämplig kalender för dörren. Se Lägga till en kalender för dörrstyrning.
 10. Lägg till styrningen till kalendern, om du inte redan har en lämplig kalender med styrningar. Se Lägga till en direktkontroll i en kalender.
 11. Koppla kalendern till dörren. Se Koppla kalendrar till kalenderstyrda dörrar.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket