Open navigation

Styra ett elektriskt lås med en gruppkod

I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter ett elektriskt lås, magnetlås eller slutbleck osv. för att styras av en gruppkod.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Säkerställ att Net Bridge kontakt  är i läge STANDBY.
 2. Anslut en dörrmodul till en förberedd Net Bridge, eller fortsätt bussen från den senast anslutna bussenhet, enligt kopplingsschemat i iLOQ S10 Onlinesystem - Planeringsriktlinjer. 
  Anm:

  Om du fortsätter bussen från en annan bussenhet kom ihåg att inaktivera avslutning (TERMINATION = OFF) på den enhet som du fortsätter bussen från. 

 3. Anslut en RFID-läsare (med en knappsats) till buss READER RS-485 på dörrmodulen enligt kopplingsschemat.
 4. Anslut en elektrisk låskontroll till reläutgång K1 eller K2 enligt låstillverkarens anvisningar.
  Anm:

  Använd inte busströmmen (DC+, DC-) för strömförsörjning till det elektriska låset.

 5. Ställ in driftsläge 2 med DIP-switcharna OPTIONS enligt följande:
  S1ON
  S2ON
  S3OFF
  S4OFF
  S5OFF
 6. Ställ DIP-switch TERMINATION (TERM) i läge ON om denna bussenhet är den sista enheten på denna bussgren. Annars, sätt i läge OFF.
 7. Skriv ner serienumret för dörrmodulen.
 8. När du har även anslutit de andra bussenheterna slutför du Net Bridge-konfigureringen en gång (se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge) och fortsätter denna procedur.
 9. I programvaran iLOQ S10 Manager kontrollerar du att ansluten dörrmodul har rapporterats till enhetslistan i Net Bridge. Du kan känna igen en dörrmodul via dess serienummer.
 10. Ställ in det anslutna reläet som en kalenderstyrd dörr. Se Lägga till kalenderstyrda dörrar
 11. Lägg till kalender, om du inte redan har en lämplig kalender för dörren. Se Lägga till en kalender för dörrstyrning.
 12. Lägg till gruppkodstyrningen till kalendern, om du inte redan har en lämplig kalender med styrningar. Se Lägga till en gruppkodkontroll i en kalender.
 13. Koppla kalendern till dörren. Se Koppla kalendrar till kalenderstyrda dörrar.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.