Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Styra ett elektriskt lås med en kombination av nyckel och PIN-kod

I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter ett elektriskt lås, magnetlås eller elektriskt slutbleck osv. för att styras av en kombination av nyckel och PIN-kod. Vid denna anslutning använder du en nyckelläsare och en knappsats (RFID-läsare utrustad med knappsats).

I detta scenario programmerar du dörrmodulen som nyckelläsare med egna behörigheter. För detta måste du ansluta strömförsörjningen och en nyckelläsare till dörrmodulen under den första programmeringen.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Säkerställ att Net Bridge kontakt  är i läge STANDBY.
 2. Lägg till, formatera och programmera dörrmodulen i låslistan som nyckelläsare. 

  Ange typ av cylinder som N102.

  Ange typ av lås som Nätverkad.

 3. Anslut en dörrmodul till en förberedd Net Bridge, eller fortsätt bussen från den senast anslutna bussenhet, enligt kopplingsschemat i iLOQ S10 Onlinesystem - Planeringsriktlinjer. 
  Anm:

  Om du fortsätter bussen från en annan bussenhet kom ihåg att inaktivera avslutning (TERMINATION = OFF) på den enhet som du fortsätter bussen från. 

 4. Anslut nyckelläsaren till dörrmodulens buss READER RS-485 enligt kopplingsschemat.

  Säkerställ att DIP-switch TERMINATION på nyckelläsaren är i läge OFF.

 5. Anslut RFID-läsaren (med knappsats) till nyckelläsarens anslutning RS-485 OUT enligt kopplingsschemat.
 6. Anslut en elektrisk låskontroll till reläutgång K1 enligt låstillverkarens anvisningar.
  Anm:

  Använd inte busströmmen (DC+, DC-) för strömförsörjning till det elektriska låset.

 7. Ställ in driftsläge 3 med DIP-switcharna OPTIONS enligt följande:
  S1ON
  S2ON
  S3OFF
  S4OFF
  S5OFF
 8. Ställ DIP-switch TERMINATION (TERM) i läge ON om denna bussenhet är den sista enheten på denna bussgren. Annars, sätt i läge OFF.
 9. När du har även anslutit de andra bussenheterna slutför du Net Bridge-konfigureringen en gång (se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge) och fortsätter denna procedur.
 10. Kontrollera på iLOQ S10 Manager programvara att den orange bakgrundsfärgen för låset har försvunnit från låstabellvyn. Kom ihåg att uppdatera vyn genom att trycka på F5.
 11. Lägg till kalender för PIN-kod, om du inte redan har en lämplig kalender för PIN-kod för låset. Se Lägga till en kalender för PIN-kod.
 12. Koppla PIN-kod-kalendern till låset. Se Koppla en kalender för PIN-kod till lås.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov