Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge

I det här avsnittet beskrivs hur du slutför konfigureringen av bussenheten på Net Bridge.

Se till att du har: 

Fortsätt enligt nedan.

 1. Ställ MODE-kontakten på Net Bridge i läge SETUP.
 2. Säkerställ att Net Bridge kontakt  är i läge ON.
 3. Vänta i tre sekunder.
 4. Ställ MODE-kontakten på Net Bridge i läge OPERATING.
 5. En intern testprocedur startar. 

  Passa den gröna FUNC-lampan under cirka en minut tills Net Bridge har sparat busskonfigureringen. Kontrollera att: 

  1. Den gröna FUNC-lampan blinkar lika många gånger som det finns enheter på huvudbussen. 
  2. Efter en paus blinkar den gröna FUNC-lampan lika många gånger som det finns enheter på läsarbussarna. 
  3. Efter en paus blinkar den gröna FUNC-lampan lika många gånger som det finns cylindrar anslutna till dörrmoduler.

  Sparandet av busskonfigureringen avslutas med att FUNC-lampan lyser konstant grön. 

  Proceduren slutar med att den konstant gröna FUNC och lamporna RS-485 STATUS, SYSTEM STATUS och SERVER CONN. lyser.

 6. Kontrollera att dörrmodulens lampor POWER, DEVICE, BRIDGE samt SERVER lyser grönt i alla dörrmoduler.
  Kontrollera också att den översta lysdioden lyser grönt på alla programmerings-hotspots.
 7. Distributionen kan kräva ytterligare konfigurering på S10 Manager enligt snabbguiderna.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket