Open navigation

Driftlägen

Det här avsnittet beskriver dörrmodulens beteende vid specifika driftlägen, kompletterar anslutningsalternativen som presenteras i Snabbguider och beskriver andra anslutningsalternativ i detalj.

Du kan ställa in driftläge med dörrmodulens OPTIONS-DIP-switchar S1-S4. 

Huvudprinciperna för användning av OPTIONS-DIP-switchar är:

 • Om S1 är aktiverad är reläutgång K1 kalenderstyrbar, annars inte.
 • Om S2 är aktiverad är reläutgång K2 kalenderstyrbar, annars inte.
 • Om S3 är aktiverad:
  • En giltig nyckelinföring i cylindern som är ansluten till L1 aktiverar reläutgång K1 under 30 sekunder.
  • En tryckknapp ansluten till IN1 aktiverar reläutgång K1 under 30 sekunder.
 • Om S4 är aktiverad: 
  • En giltig nyckelinföring i cylindern som är ansluten till L2 aktiverar reläutgång K2 under 30 sekunder.
  • En tryckknapp ansluten till IN2 aktiverar reläutgång K2 under 30 sekunder.

Alla kombinationer är emellertid inte giltiga. De giltiga kombinationerna beskrivs i avsnitten nedan.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.