Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Driftläge 4

Detta driftläge är avsett för anslutning av en nyckelläsare eller RFID-läsare för styrning av ett elektriskt lås vilket styr bägge reläutgångarna. Du kan även ansluta en eller två nätverkande cylindrar som inte kan styra relän. 

Exempel på användningsområden är en larmad dörr där ett elektrisk lås styrs av en läsare, som också kopplar förbi dörrmagnetkontakten. En giltig nyckel eller tryckknapp:

  • Aktiverar impulsen för reläutgång K1, som är ansluten till det elektriska låset.

  • Aktiverar reläutgång K2, som kopplar förbi magnetkontakten i den larmade dörren, under 30 sekunder som standard. Denna tidsperiod kan ändras via iLOQ S10 Manager.

Relä K1 kan även vara kalenderstyrt. I detta fall kan reläutgång K2 inte kalenderstyras. Tanken är att förhindra förbikoppling av en larmad dörr från iLOQ S10 Manager.

I detta fall är dörrmodulen programmerad.

Tabellen nedan beskriver ingångarna som styr utgångarna K1 och K2, om utgångarna är kalenderstyrbara och om dörrstatus kan anslutas till ingången.

Tabell 1. Driftläge 4
 K1K2DÖRRSTATUS
LäsareXX 
L1   
L2   
IN1XX 
IN2  X
KalenderX  

Du kan ansluta potentialfri kontaktinformation, som t.ex. en magnetdörrkontakt, till IN2. På detta sätt kan du begära dörrstatusinformation via iLOQ S10 Manager och visa händelseloggen på dörrstatusen. Om du behöver få statusinformation från till exempel både låsets slutbleck och dörren, kan du seriekoppla lås- och dörrkontakterna. I det här fallet indikerar statusen om dörren är stängd och låst, eller ej.

Du kan distribuera denna installation enligt anvisningarna i Styra ett elektriskt lås med en nyckelläsare eller RFID-läsare. Ställ emmellertid DIP-switcharna OPTIONS enligt följande: 

S1ON
S2OFF
S3OFF
S4OFF
S5OFF

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket