Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Manuell uppdatering av bussenhetens firmware

Detta avsnitt beskriver hur du uppdaterar bussenhetens firmware manuellt.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Ställ -kontakten på Net Bridge i läge STANDBY.
 2. Ställ MODE-kontakten på Net Bridge i läge SETUP. 
 3. Ställ -kontakten på Net Bridge i läge ON.
 4. Vänta i en minut och se om lysdioderna FUNC och RS-485 blinkar orange.
  • Om de gör detta så finns det bussenheter som genomgår en firmware-uppdatering. Vänta tills lysdioden FUNC stängs av och RS-485 lyser grönt med fast sken.
  • Om de inte gör detta, fortsätt från steg 5. 
 5. Ställ MODE-kontakten på Net Bridge i läge OPERATING.
 6. En intern testprocedur startar. 

  Passa den gröna FUNC-lampan under cirka en minut tills Net Bridge har sparat busskonfigureringen. Kontrollera att: 

  1. Den gröna FUNC-lampan blinkar lika många gånger som det finns enheter på huvudbussen. 
  2. Efter en paus blinkar den gröna FUNC-lampan lika många gånger som det finns enheter på läsarbussarna. 
  3. Efter en paus blinkar den gröna FUNC-lampan lika många gånger som det finns cylindrar anslutna till dörrmoduler.

  Proceduren slutar med att den konstant gröna FUNC och lamporna RS-485 STATUS, SYSTEM STATUS och SERVER CONN. lyser.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket