Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Felsökning

Detta avsnitt ger felsökningsinstruktioner för S10 Onlinesystem.

Tabell 1. Felsökning
LED-lampaIndikeringProblemLösning
Net Bridge generellt
VCC, 5V, VDD, 5V BUSLyser ejHårdvarufel i Net Bridge.Byt ut Net Bridge.
DC/POE/POE+Lyser ejStrömförsörjningsproblem.Kontrollera säkring F1. Kontrollera strömförsörjningen.
Net Bridge i OPERATING-läge
RS-485 STATUSRödStrömförsörjningsproblem på en bussenhet.Kontrollera anslutningarna för kortslutningar och felanslutningar.
RS-485 STATUSBlinkar röd

Konfigurationen som detekteras på bussen skiljer sig från den som sparades när konfigurationen av bussenheten senast slutfördes. Till exempel:

 • Det finns fler eller färre enheter på bussen, eller slavar som är anslutna till en dörrmodul, än det borde vara.
 • Inställningen av OPTIONS-dip-switch för en dörrmodul har ändrats.
 • En dörrmoduls programmeringsstatus har ändrats.
 • Om du medvetet ändrat konfigurationen på bussen, avsluta om den nya busskonfigurationen genom att köra installationen igen, se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge.
 • Om du inte har ändrat konfigurationen på bussen, kontrollera ledningarna till bussenheter och slavar som är anslutna till dörrmodulen. Den påverkade dörrmodulen indikerar felet genom att blinka rött fyra gånger.
RS-485 STATUSOrangeLåg spänning på en bussenhet.För lång ledningsdragning eller för många enheter på bussen. Fördubbla strömförsörjningsledningarna eller minska antalet enheter på bussen. Om PoE används, använd PoE+ eller en extern strömkälla i stället.
RS-485 STATUSBlinkar orangeFirmware-uppdatering pågårStäng INTE av enheten. Se Uppdateringar av programvara och firmware.
RS-485 STATUSOffInga enheter hittades på bussen.Kontrollera bussens enhetsanslutningar. Slutför konfigurering av Net Bridge, se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge.
FUNC1Blinkar rödSlutförandet av bussenhetens konfiguration har misslyckats.Slutför konfigurationen av bussenheten genom att köra installationsförfarandet, se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge.
FUNCBlinkar rött x 3Låg spänning på en bussenhet.För lång ledningsdragning eller för många enheter på bussen. Fördubbla strömförsörjningsledningarna eller minska antalet enheter på bussen. Om PoE används, använd PoE+ eller en extern strömkälla i stället.
FUNCBlinkar rött x 4Systemnyckel hittades inte.Sätt i systemnyckel.
FUNCBlinkar rött x 5Driftläget stöds inte.Använd ett giltigt driftläge på dörrmodulen.
FUNCBlinkar rött x 10Dörrmodul i formaterat tillstånd.Ändra dörrmodulen till fabriksinställning eller programmera dörrmodulen som ett lås.
FUNCBlinkar rött x 13Strömförsörjningsproblem.Kontrollera anslutningarna för kortslutningar och felanslutningar.
FUNCBlinkar orangeFirmware-uppdatering pågårStäng INTE av enheten. Se Uppdateringar av programvara och firmware.
FUNCRödKonfigureringsfel.
FUNCOrangeKonfigurationsfel.Sätt Net Bridge i läge SETUP och tillbaka. Antalet röda blinkningar indikerar problemet.
Net Bridge i SETUP-läge
FUNCBlinkar orangeFirmware-uppdatering pågårStäng INTE av enheten. Se Uppdateringar av programvara och firmware.
FUNCRödAdresseringsfel, dubbla adresser på bussenheter.Ändra adressen till en unik adress.
RS-485 STATUSBlinkar orangeFirmware-uppdatering pågårStäng INTE av enheten. Se Uppdateringar av programvara och firmware.
Dörrmodul
ERROR1Blinkar rött x 1Adresseringsfel, dubbla adresser på bussenheter.Ändra adressen till en unik adress.
ERRORBlinkar rött x 2Driftläget är inte giltigt.Ändra DIP-switchar OPTIONS S1-S4 för att etablera en giltig kombination.
ERRORBlinkar rött x 3Dörrmodulen har ingen tid.Kontrollera att dörrmodulen har anslutning till Net Bridge.
ERRORBlinkar rött x 4

Konfigurationen som detekteras på dörrmodulen skiljer sig från den som sparades när konfigurationen av bussenheten senast slutfördes. Till exempel:

 • Det finns fler eller färre slavar anslutna till en dörrmodul än det borde vara.
 • Inställningen av OPTIONS-dip-switch för en dörrmodul har ändrats.
 • En dörrmoduls programmeringsstatus har ändrats.
 • Om du medvetet ändrat konfigurationen på bussen, avsluta om den nya busskonfigurationen genom att köra installationen igen, se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge.
 • Om du inte har ändrat konfigurationen, kontrollera ledningarna till slavar som är anslutna till dörrmodulen.
LOW VOLTRödFör låg spänning.Dubbla strömförsörjningens ledningar.
L1/L2OrangeLåscylinder är inte programmerad.Programmera cylindern.
L1/L2RödStörningar i låsbussen. Dörrmodulen ignorerar låscylindern.Kontakta iLOQ.
L3OrangeDörrmodul i formaterat tillstånd.Ändra dörrmodulen till fabriksinställning eller programmera dörrmodulen som ett lås.
DEVICE, BRIDGE och SERVERBlinkar grönt en efter en, uppifrån och nedDörrmodulens firmware uppdateras.Stäng INTE av enheten. Se Uppdateringar av programvara och firmware.
Nyckelläsare
Översta lampanRödIngen anslutning till Net Bridge.Maskinvarukonfigurationen har ändrats och installationen har inte körts. Kör installationen. Se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge.
Översta lampanOrangeIngen anslutning till server, anslutningen till Net Bridge ok.Kontrollera att Net Bridge har etablerat en serveranslutning. 
Alla tre lamporLyser grönt, eller lyser grönt en efter en uppifrån och nedNyckelläsarens firmware uppdateras.Stäng INTE av enheten. Se Uppdateringar av programvara och firmware.
RFID-läsare
Översta LEDBlinkar rödAnslutningsproblem.
 • Kontrollera ledningarna. 

 • Säkerställ att Net Bridge-konfigureringen har slutförts.

Tabellen nedan listar felsökningsinstruktioner som inte relateras till någon specifik enhets-LED.

ProblemLösning

Vid slutförandet av konfigureringen av bussenheten på Net Bridge indikerar FUNC färre enheter än antalet anslutna. 

En ansluten enhet visas i Net Bridges enhetslista på S10 Manager, men kan inte fjärrprogrammeras.Säkerställ att användar-ID som kopplats till Net Bridge har alla zoner.
1 LED-lampan blinkar rött med en sekunds intervall tills en paus på ett par sekunder. Antalet blinkningar i sekvensen indikerar problemnumret.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket