Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Programmeringskontroller

Programmeringsenheten visas i bilden nedan.

Figur: iLOQ Programmeringsenhet

iLOQ Programmeringsenhet

LED-lamporna visar:

 • BATT – Batteri/kommunikationslampa.

 • STATUS – Statuslampa.

En genomförd programmering av en cylinder resulterar i följande sekvens av signaler från LED-lamporna:

 • När du sätter i programmeringskabeln lyser BATT-lampan rött.
 • Efter en stund lyser BATT-lampan orange.
 • STATUS-lampan tänds och lyser grönt.

Lampornas färg- och ljuskoder presenteras i detalj i bilden nedan:

IndikatorlampaBeskrivning
BATT
 • Grönt ljus – Lyser när enheten drivs med batterier och batterierna har tillräckligt med energi. 
 • Rött ljus – Lyser när energinivån i batterierna är för låg. Tänds en kort stund när cylinderprogrammeringskabeln sätts i cylindern. 
 • Orange ljus – Tänds när enheten kommunicerar med cylindern. 
STATUS
 • Grönt ljus – Programmeringen slutfördes.
 • Grönt blinkande ljus – Cylinderns logg lästes utan problem. 
 • Rött ljus – Programmeringsfel. Programmeringsenheten kan exempelvis innehålla en felaktig typ av programmeringspaket för cylindern. 
 • Rött blinkande ljus – Programmeringsenhetens minne är fullt. 
 • Rött ljus blinkar två gånger – Låsets klockbuss är kortslutet. Fortsätt enligt nedan:

  • På Europaprofil-cylindrar, försök att programmera igen. Vänd inte programmeringskabeln i cylindern.
  • På ovala cylindrar, kontrollera att ledningen till realtidsklockan inte är skadad.
 • När du programmerar cylindern och när BATT-lampan har lyst orange, och STATUS-lampan inte tänds alls, och BATT-lampan lyser grönt igen, innehåller programmeringsenheten inget programmeringspaket för cylindern. 
 • Orange ljus – Cylindern har redan den status du försöker programmera den med.
USB

En grön lampa tänds när enheten är ansluten till en dator via en USB-port. Enheten drivs via USB-kabeln.

Bluetooth

Om en Bluetooth-modul är ansluten till enheten blinkar en grön lampa till efter det att strömmen har slagits på (Programmeringsenhetsmodell P10S.20). 

En grön lampa tänds när enheten är ansluten till en dator via Bluetooth. 

Alla indikatorlampor
 • Blinkar rött – Programmeringsenheten har ingen tid. Programmeringsenheten kan inte användas för att programmera cylindrar eller läsa av händelseloggen förrän dess tid har synkroniserats med låssystemets tid, genom att ansluta enheten till iLOQ S10 Manager.
 • Blinkande orange – Programmeringsenheten uppdaterar en firmware-version för en cylinder.

Knapparna är:

 • Strömbrytaren.
 • LOG-knappen för att hämta händelser från loggen. 

Anslutningarna är:

 • Ett 3,5 mm uttag för att ansluta cylinderprogrammeringskabeln.
 • En USB-anslutning för att ansluta programmeringsenheten med datorn.
 • En anslutning för systemnyckeln.
 • Ett nyckelhål för programmering av nycklarna.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket