Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Relälägen

Du kan välja reläutgångarnas funktioner, det vill säga relälägen, med reläkortets DIP-switchar enligt tabellen nedan, eller via iLOQ S10 Manager. 

Reläfunktionen i programmeringspaketet från iLOQ Manager har högre prioritet än DIP-switch-valen 1–3, i dessa fallen har DIP-switchpositionerna 1–3 ingen betydelse men DIP-switch 4 måste vara i rätt position på reläkortet. 

Det finns fyra relälägen: 

  • Toggle – I läge Toggle aktiveras reläutgången med en godkänd nyckel. Reläet förblir aktivt tills nästa godkända nyckel avläses.
  • Impulse – I läge Impulse aktiveras reläutgången under en angiven tid med hjälp av en godkänd nyckel. Grundinställningen för relä K1 är 8 sekunder och för relä K2 30 sekunder. Standardimpulsen för reläkortets reläer är 8 sekunder. Impulsernas längd kan justeras i S10 Manager.
  • Key hold – I läge Key hold aktiveras reläutgången så länge det sitter en giltig nyckel i nyckelläsaren.
  • Roller door – I läge Roller door aktiveras reläutgångarna av knappar när en giltig nyckel sitter I nyckelläsaren. I detta läge kan till exempel ett rulljalusi köras uppåt och nedåt med olika knappar.
Tabell 1. Relälägenas DIP-switchar
LägeDIP 1DIP 2DIP 3DIP 4
ToggleOffOffOffOff
ImpulseOnOffOffOff
Key holdOnOnOffOff
Roller doorOnOnOnOn

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket