Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Basic

Med reläkortet kan du styra en eller två enheter genom reläutgångarna K1 och K2.

De tillgängliga relälägena är:

  • Toggle
  • Impulse
  • Key hold
  • Roller door

I denna konfiguration aktiverar en giltig nyckel alltid bägge reläutgångarna K1 och K2 utom i läge Roller door, vilket är en specialanslutning (se Roller door). Reläkortets utgångar kan även aktiveras med en potentialfri kontaktsignal (från t.ex. en tryckknapp) till ingång Button1. I detta fall kommer reläerna K1 och K2 att agera i enlighet med det valda reläläget på samma sätt som med en nyckel.

Ett praktiskt exempel på impulsläge med standardfördröjningstider: ett motordrivet lås styrs med en 8 sekunders impuls från relä K1 och relä K2 används för att förbikoppla dörrens magnetbrytare under 30 sekunder. När användaren lämnar lokalerna trycker han eller hon på en tryckknapp, varvid det motordrivna låset öppnas och dörrens magnetbrytare förbikopplas under 30 sekunder.

Se även Bilaga 1 – Kopplingsschema för R10S.3 Basic.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket