Select your region or visit global site

Support
Open navigation

2x8

Relämodulerna A00.11 ansluts till bussarna på reläkort RS232-1 och RS232-2, varpå ytterligare 16 reläutgångar kan användas. En nyckel kan samtidigt styra 1–16 reläutgångar för relämodulen. 

De tillgängliga relälägena är:

  • Toggle
  • Impulse
  • Key hold

I läge Impulse är standardlängden på relämodulens impuls 8 sekunder.

I denna konfiguration är det möjligt att specificera de reläutgångar som en viss behörighet har rätt att styra. En godkänd nyckel kan därför aktivera 1–16 reläer på relämodulen. Dessutom aktiverar en giltig nyckel alltid reläkortets båda utgångar K1 och K2. 

När reläet är i läge Impulse och en godkänd nyckel sätts i nyckelläsaren medan en tidigare impuls fortfarande är aktiv kommer relämodulens reläer att aktiveras utifrån reläkombinationen från den senast isatta godkända nyckeln. Med andra ord, om till exempel reläutgång 3 har aktiverats med nyckel 1 medan styrningen fortfarande är på så kommer nyckel 2, som till exempel endast styr relä 4 och 5, att läsas. I detta fall kommer relä 3 att sluta aktiveras, varpå endast den sista nyckelns reläkombination, det vill säga fyra och fem, kommer att aktiveras.

Reläkortets utgångar kan även aktiveras med en potentialfri kontaktsignal (från t.ex. en tryckknapp) till ingång Button1. I detta fall kommer reläerna K1 och K2 att agera i enlighet med det valda reläläget på samma sätt som med en nyckel. Relämodulens reläer kan inte styras med knappingång Button1.

Se även Bilaga 4 – Kopplingsschema för R10S.3 A00.11 2x8.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket