Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till en nyckelläsare

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en nyckelläsare i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Se till att nyckelläsaren är ansluten och färdig att användas.
 2. Lägg till en formateringsuppgift i systemnyckeln
 3. Select Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 4. Välj Lägg till cylinder.
 5. Välj Lägg till cylinder.
 6. Ange nödvändig information och välj R10S.3.x som Cylinder.
 7. Välj Nästa.
 8. Välj reläkonfiguration i listrutan <Välj reläkonfiguration>.

  Mer information finns i Reläkonfigurationer.

 9. Välj reläläge i listrutan <Välj relä läge>.
 10. Skriv in ytterligare information om det behövs.
 11. Välj Nästa.
 12. Välj cylinderns behörigheter.

  Standardbehörigheten läggs automatiskt till för cylindern. 

  1. Välj önskad behörighet i listan till vänster.
  2. Du kan hantera vald behörighet med nyckelknapparna enligt följande:
   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda. 
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda. 
 13. Om det behövs kan du ange att cylindern ska hantera tidsscheman, genom att markera kryssrutan Cylindern kontrollerar nyckelns tidschema.
  Anm:

  Om en nyckel är tidsbegränsad men cylindern inte är det, fungerar nyckeln alltid.

 14. Om du valt annat än reläkonfigurationen Basic öppnas en matris där du kan använda kryssrutorna för att välja vilken behörighet som kontroller varje relä.
 15. Välj Nästa.
 16. Välj Nästa.
 17. Välj ett av alternativen nedan:
  • Lämna cylindern i projekteringsläge – Välj Lämna cylindern i projekteringsläge om du vill lämna cylindern i projekteringsläge och fortsätta att projektera låssystemet utan att, till exempel, programmera de fysiska cylindrarna.

  • Beställ cylindrar – Välj Beställ cylindrar om du vet att cylinderdefinitionerna är slutgiltiga men du vill programmera cylindern vid ett senare tillfälle.

   Mer information finns i Beställa cylindrar.

  • Programmera cylindern – Välj Programmera cylindern:
   • om du vet att cylinderdefinitionerna är slutgiltiga och du vill programmera cylindern direkt.
   • för cylindrar som ännu inte har installerats i lokalerna.

   Mer information finns i Programmera cylindrar.

  • Beställ och överför uppgift till programmeringsenhet — Välj Beställ och överför uppgift till programmeringsenhet om du distribuerar ett monterad lås och du vill programmera det genom att koppla bort programmeringsenheten från datorn och ta det till låset för att distribueras. Du kan endast göra detta för ett lås i taget. 

   Anm:

   I det här fallet kommer du att ge låset två uppgifter: en formateringsuppgift på systemnyckeln och en programmeringsuppgift på programmeringsenheten. Sätt i programmeringskabeln i låset, vänta på att den gröna statuslampan tänds och upprepa en gång till för att båda uppgifterna ska utföras. 

 18. Välj Nästa.
 19. Välj Klar.
 20. Välj Stäng.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket