Öppna en cylinder med en telefonnyckel

Detta avsnitt beskriver hur man öppnar en cylinder med Telefonnyckelapp.

Innan du försöker öppna en cylinder ska du kontrollera att du har:

 • Mobildataanslutning

  Detta ser till att händelserna loggas på servern och att du kan ta emot uppdateringar på din telefonnyckel.

  Om cylindern kräver online autentisering innebär en mobildataanslutning att cylindern kan bekräfta behörigheter från servern.

 • Aktiverad NFC

  Funktionen Near Field Communication (NFC) krävs för kommunikation mellan mobilenheten och cylindern och för att strömsätta cylindern.

 • Aktiv skärm

  Mobilenhetens skärm får inte vara avstängd eller låst, eftersom operativsystemet kommer att avaktivera NFC-funktionen om mobilenhetens skärm stängs av eller låses.

 • Telefonnyckelapp

  Mobilappen Telefonnyckelapp måste köras, men behöver inte synas på mobilenhetens skärm. Det räcker att appen körs i bakgrunden. När appen körs i bakgrunden förbrukar den inte mobilenhetens batteri när den är i vänteläge.

 • Hitta NFC-området på din mobilenhet

  Du måste föra NFC-området på din mobilenhet mot cylinderns läsarknopp för att öppna låset. Din mobilenhettillverkare kan hjälpa dig att hitta NFC-området.

 • Telefonnyckeln laddad på din mobilenhet

  Öppna meddelandecentret på din Android-enhet genom att svepa nedåt från skärmens överkant. Kontrollera att iLOQ-meddelandet visar nyckelns status som Uppdaterad.

 • Mobilenheten är definierad för att använda datum och tid automatiskt

  Nyckelns tidbegränsningar använder nätverkets datum, tid och tidszon.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Placera mobilenhetens NFC-område mot cylinderns läsarknopp.

  När mobilenheten har placerats på rätt plats kommer appen att öppnas och börja kommunicera med cylindern, vilket visas med en grå skärm.

 2. Håll kvar mobilenheten tills du ser en grön skärm.

  Om du ser en röd skärm har du inte åtkomst till cylindern.

  Om den grå skärmen plötsligt försvinner har kommunikationen med låset brutits. Vänta i cirka fyra sekunder och försök igen.

 3. Öppna cylindern genom att vrida på spaken.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.