Open navigation

Lägga till låssysteminformation

Det här avsnittet beskriver hur du överför en planritning och lägger till allmän information om låssystemet som används när du skapar gemensamma behörigheter och lägenhetscylindrar.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Information om låssystemet.

  Nedanstående skärm öppnas:

  Figur: Information om låssystemet
  Information om låssystemet
 2. Välj hur Behörigheter ska hanteras.

  Alternativen är:

  • Trapphusen har delade behörigheter – Om du väljer det här alternativet kommer en enskild uppsättning av gemensamma områden skapas och uppsättningen delas mellan alla trapphus.

   Det här är standardalternativet.

  • Trapphusen har egna behörigheter – Om du väljer det här alternativet delas inte gemensamma utrymmen och ett gemensamt utrymme skapas för varje trapphus. Lägg till antalet trapphus i fältet Antal trapphus.

 3. Välj hur Lägenhetsnumrering hanteras.

  Alternativen är:

  • Löpande numrering – Löpande numrering används.

   Om du väljer det här alternativet ökar numreringen med ett för varje lägenhet.

   Det här är standardalternativet.

  • Enligt trapphus – Lägenheterna numreras enligt varje trapphus.

   Om du väljer det här alternativet måste du ange ett intervall för lägenhetsnummer för varje trapphus. Lägg till antalet trapphus i fältet Antal trapphus och lägenhetsnummer i en tabell som den nedanstående:

   Figur: Intervall för lägenhetsnummer
   Intervall för lägenhetsnummer
 4. Välj Lägg till behörigheter.

  Fortsätt från nästa distributionssteg.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.