Open navigation

Lägga till lägenhetsnycklar

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till lägenhetsnycklar i systemet.

Nycklarna skapas automatiskt och lämnas i statusen beställd.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Lägg till nycklar: lägenhetsnycklar.

  Nedanstående skärm öppnas:

  Figur: Lägga till lägenhetsnycklar
  Lägga till lägenhetsnycklar

  Ange nyckelinformation enligt följande:

  • Antal nycklar per lägenhet – Antalet nycklar som ska skapas för varje vald cylinder.

  • Mall för hur nyckeln får sitt namn — Välj namngivningsmall för nycklarna som ska skapas från den här listrutan.

 2. Valfritt: Vi behov kan du lägga till en specialnyckel genom att trycka på knappen Lägg till specialnyckel.
  1. Ge specialnyckeln ett namn.
  2. Välj behörighet för specialnyckeln.
  3. Välj OK.
 3. Välj Lägg till nycklar.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.