Open navigation

Programmera nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du programmerar nycklar.

I den här fasen programmerar du de valda nycklarna direkt istället för att överföra programmeringsuppgifterna till programmeringsenheten för senare användning.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Nyckelprogrammering.

  Nedanstående skärm öppnas:

  Figur: Nyckelprogrammering
  Nyckelprogrammering
 2. Välj vilka nycklar som ska programmeras.

  Eftersom det kan finnas många nycklar beroende på lägenhetens storlek kan du använda sökrutan för att hjälpa dig att hitta de nycklar som du behöver programmera. Sökningen är dynamisk och filtrerar alla kolumner i nyckeltabellen.

 3. Välj Börja programmera.

  Nedanstående skärm öppnas:

  Figur: Programmera nycklar
  Programmera nycklar
 4. Anslut den valda nyckeln till ProgrammeringsFoben eller programmeringsadaptern.
 5. Välj Nästa.

  Fortsätt från nästa distributionssteg.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.