Open navigation

Områden i användargränssnittet

Användargränssnittet iLOQ Manager visas i bilden nedan.

Figur: iLOQ Manager AnvändargränssnittAnvändargränssnittet i iLOQ Manager 

Områdena i användargränssnittet är:

 1. Huvudflikar – Användargränssnittet är uppdelat i fyra huvudflikar:

  • Grunduppgifter – Huvudfliken i Grunduppgifter används för att hantera de vanligaste objekten i systemet, exempelvis cylindrar, nycklar och personer.

  • Ytterligare information – Huvudfliken i Ytterligare information används för att hantera behörigheter, persongrupper och rapporter i systemet.

  • Administration – Huvudfliken i Administration används för att utföra administrativa uppgifter i systemet.

  • Hjälp – Huvudfliken i Hjälp innehåller manualen och annan information om systemet.

 2. Du kan inte stänga huvudflikarna.

 3. Bandet  Bandet innehåller olika verktyg för hantering av systemet. Varje huvudflik har en egen uppsättning verktyg.

  Tips:

  Knappetiketterna försvinner om du ändrar storlek på fönstret och gör det mindre. För att se inforutan för etiketten håller du muspekaren över knappen.

 4. Flikar  Flikar visar de sidor du har öppnat nyligen, som flikar.

  Du kan stänga flikarna genom att markera fliken och klicka på ikonen Stäng på höger sida om flikens sidfält.

 5. Tabell  Tabell visar en lista med objekt för den valda bläddringsvyn. Om du exempelvis har valt Administration > Visa systemnycklar visar Tabell listan över systemnycklar i systemet.

 6. Vyer – Området Vyer har tre alternativ:

  • Standardvy – Om du väljer Standardvy visas den aktuella vyn i standardvyn.

  • Egen vy – Om du väljer Egen vy visas den aktuella vyn i så som du har angett att den ska visas. Exempelvis kan kolumnordningen vara en annan än den är i Standardvyn. Mer information finns i avsnittet Spara egen vy.

  • Utskriftsvy – Om du väljer Utskriftsvy visas den aktuella vyn i så som du har angett att den ska visas om den ska skrivas ut eller exporteras. Exempelvis kan kolumnordningen vara en annan än den är i Standardvyn. Mer information finns i avsnittet Spara utskriftsvyn.

 7. Anm:

  Innehållet i området Vyer kan ändras enligt den valda funktionen. När du exempelvis bläddrar i planritningarna visar området Vyersystemets planritningar. Vissa tabeller har inget vyområde.

 8. Statusfältet  Statusfältet visar information om systemets status enligt följande:

  • Status för serveranslutning  Status för serveranslutning är antingen  eller Av. I exempelbilden är serveranslutningen .

  • Aktivt låssystem  Aktivt låssystem visar det låssystem du är inloggad på.

  • Ikon för ProgrammeringsFob – Ikonen för ProgrammeringsFob  visar anslutningsstatusen för ProgrammeringsFoben. Färgkoderna är:

   • Grön – ProgrammeringsFob är ansluten.

   • Grå – ProgrammeringsFob är frånkopplad.

  • Cylinderikon – Cylinderikonen visar cylinderns status. Färgkoderna är:

   • Grön – Cylindern har programmerats i det här systemet.

   • Grå – Cylindern är tom. Cylindern kan programmeras till det här systemet.

   • Röd – Cylindern tillhör ett annat låssystem och kan inte användas i det här låssystemet.

  • Nyckelokon – Nyckelikonen   visar nyckelns status. Färgkoderna är:

   • Grön – En nyckel som har programmerats i det här systemet har satts i.

   • Grå – Nyckeln som sitter i är tom. Nyckeln kan programmeras till det här systemet.

   • Röd – Nyckeln hör till ett annat låssystem och kan inte användas i det här låssystemet.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.