Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Ändra nycklarnas behörigheter

Det här avsnittet beskriver hur du ändrar nycklarnas behörigheter i iLOQ Manager.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Välj önskad nyckel.
 3. Högerklicka för att välja Ändra nyckelns behörigheter.
  Guiden Ändra nyckelns behörigheter öppnas.
 4. Välj Ändra nyckelns behörigheter.
 5. Välj nyckelns behörighet(er).
  Tips:

  Om du vill visa cylinderspecifika, individuella behörigheter, som inte visas som standard, väljer du <alla> i listrutan längst upp till vänster på skärmen.

  1. Du kan hantera vald behörighet med pilknapparna enligt följande:
   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.
 6. Välj Nästa.
 7. Välj Ändra nyckelns tidsprofiler.
 8. Definiera nyckelns giltighet och tidsprofiler.

  Alternativen är:

  • Startdatum – Det här värdet definierar startdatumet och -tiden för nyckelns giltighet, det vill säga att nyckeln börjar fungera vid den här tidpunkten.

  • Slutdatum – Det här värdet definierar slutdatumet och -tiden för nyckelns giltighet, det vill säga att nyckeln upphör att fungera vid den här tidpunkten.

  • Offline upphörandetid – Alternativen är: 
   • Används – Används Offline upphörandetid eller ej.

   • dagar/timmar/minuter

    • Om en nyckelFob används:

     Som standard är en nyckelFob en offlineenhet. I detta hänseende är offline upphörandetid nyckelFobens giltighetstid.

     När en nyckelFob ansluts till servern återställs dock offline upphörandetid. En nyckelFob kan ansluta till servern på avstånd med hjälp av appen iLOQ FobApp.

    • Om en telefonnyckel används:

     När telefonen förlorar anslutningen till mobiltelefonnätverket börjar offline-upphörandetiden räkna ned. När tiden har gått ut upphör telefonnyckeln att gälla.

  • Tidsprofiler används inte – Om du markerar den här knappen använder nyckeln inte tidsprofiler.

  • Välj tidsprofiler för nyckeln – Om du markerar den här knappen använder nyckeln tidsprofiler.

   Välj önskad tidsprofil i listan till vänster.

   Du kan hantera valda tidsprofiler med pilknapparna enligt följande:

   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.

   Om du har valt:

   • En fast tidsprofil kan du visa dess innehåll i området till höger.

   • En redigerbar tidsprofil kan du visa och redigera innehållet för den här specifika nyckeln i området till höger.

 9. Välj Nästa.
 10. Välj hur du vill fortsätta:
  • Lämna nycklarna i projekteringsläge – Välj Lämna nycklarna i projekteringsläge om du vill lämna nyckeln i projekteringsläge och programmera den senare.

  • Beställ nycklar – Välj Beställ nycklar om du vill skapa programmeringuppgiften men köra den senare, eller fjärrprogrammera nyckeln via en programmerings-Hotspot för nycklar.

  • Programmera nyckel – Välj Programmera nyckel om du vill skapa programmeringsuppgiften och köra den en gång för en enskild nyckel.

  • Beställ och överför uppgift till programmeringsFoben – Välj Beställ och överför uppgift till programmeringsFoben om du vill skapa programmeringsuppgiften, överföra den till ProgrammeringsFob och ta ProgrammeringsFob med dig för att programmera nyckeln på plats.

  • Beställ, programmera och lämna ut nyckel – Välj Beställ, programmera och lämna ut nycklar om du vill skapa programmeringsuppgiften, programmera nyckeln direkt och lämna ut den till en person.

 11. Välj Nästa.
 12. En sammanfattning visas.
 13. Följ guiden för att slutföra proceduren.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket