Open navigation

Tilldela om en nyckel till en annan person

Det här avsnittet beskriver hur du tilldelar om nycklar från en person till en annan i iLOQ Manager.

Om nyckeln har lämnats ut måste inställningen Utlämnad nyckel kan kopplas till annan person utan att nyckeln lämnas tillbaka för att tilldela om en nyckel till en annan person.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

   
 2. Välj nyckeln som ska tilldelas till en annan person.
 3. Högerklicka för att markera Koppla nyckel till person.
  Guiden Koppling av nycklar till person öppnas.
 4. Välj Koppla nycklar till person.
 5. Välj Nästa.
 6. Välj den nya personen.
 7. Välj Nästa.
 8. En sammanfattning visas.
 9. Välj Klar.
 10. Välj Stäng.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.