Open navigation

Hämta händelseloggar från S5-cylindrar

Det här avsnittet beskriver hur du hämtar loggen från S5-cylindrar i iLOQ Manager.

Det finns två sätt att hämta händelseloggar från S5-cylindrar. Du kan använda funktionen Läs cylinderns händelselogg på Manager med en internetanslutning om du vill läsa cylindrarnas händelseloggar direkt i iLOQ Cloud. Alterantivt kan du läsa in en uppgift för offlineloggläsning på ProgrammeringsFoben, besöka cylindrarna med foben för att hämta loggarna och därefter överföra de insamlade loggarna till iLOQ Cloud genom att ansluta foben till en dator med internetanslutning.

ProgrammeringsFoben har begränsat minne som delas mellan cylindrars händelseloggar och andra programmeringsuppgifter i frånkopplat läge. Antalet händelseloggar som kan hämtas från cylindrarna med ProgrammeringsFoben beror på hur mycket fritt utrymme som finns på foben.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Läs cylinderns händelselogg.

   
 2. Sätt i programmeringskabeln i cylindern.
 3. Vänta tills de ser en bekräftelse på att meddelandet har tagits emot längst ner till höger på Manager.
  Anm:

  Om ProgrammeringsFoben har andra programmeringsuppgifter kommer dessa att utföras först innan händelseloggen hämtas.

  Nu har ProgrammeringsFoben hämtat händelseloggen från cylindern.

 4. Ta ur programmeringskabeln ur cylindern.
 5. Upprepa den här proceduren för nästa cylinder om det behövs.
 6. Välj OK.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.