Open navigation

Cylindrar

Med cylindrar avses cylindrarna i låssystemet.

Du kan distribuera systemets administration genom att tillåta att en användare beställer, det vill säga godkänner, programändringar på cylindrarna. En annan användare, till exempel, med begränsade rättigheter, kan utföra beställda programmeringsuppgifter men inte ändra innehållet i programmeringsuppgifterna.

Från iLOQ-låssystemets perspektiv kan cylindrarna delas in i två kategorier.

  • Logiska cylindrar – Logiska cylindrar är cylinderdefinitioner som bara finns i iLOQ Manager.

  • Fysiska cylindrar – Med fysiska cylindrar avses de faktiska cylindrarna.

På grund av offline-systemets funktion är det viktigt att förstå att status för de fysiska cylindrarna på plats och de logiska cylindrarna kan skilja sig åt i övergången till en ny status. Det är först när status för nyckelprogrammeringen är Programmerad som den fysiska och den logiska cylindern har en konfiguration som matchar varandra. Under alla andra tillstånd kan det finnas väntande uppgifter för cylindern. Därför är Programmerad alltid den önskvärda statusen för cylindrarna i systemet.

I mjukvaran är det viktigt att förstå om den logiska cylindern har en fysisk motsvarighet eller inte. Om den logiska cylindern har ett serienummer i mjukvaran har den också en fysisk motsvarighet. Om den logiska cylindern inte har något serienummer i mjukvaran är det bara en definition av en ny cylinder. Därför visar inte programmeringsstatus för en logisk cylinder inte om den logiska cylindern har en fysisk motsvarighet eller inte.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.