Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa egenskaper för cylinder

Det här avsnittet beskriver hur du visar egenskaperna för cylindrar i iLOQ Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

   
 2. Cylindrarna visas i tabellvyn. Mer information om en enskild cylinder visas om du dubbelklickar på cylindern för att öppna detaljerad information om den.
  Anm:

  Det finns två sätt att visa information för objektet:

  • Visa önskad status – Markera den här knappen för att visa information för objektet, så som den kommer att se ut när alla ändringar har programmerats för objektet.
  • Visa nuvarande status – Markera den här knappen för att visa aktuell information för objektet.

  Den information som är specifik för cylindern är, i de olika flikarna:

  • Grunduppgifter – Fliken Grunduppgifter innehåller grunduppgifterna för den markerade cylindern. Kolumnerna är:

   • Märkning – Den här kolumnen visar dörr- eller rumsnummer på planritningen där cylindern är placerad.
   • Planritning – Den här kolumnen visar planritningen över platsen där cylindern finns.
   • Utrymme – Den här kolumnen innehåller en mer detaljerad beskrivning av dörren eller rummet där cylindern finns.
   • Serienummer  Serienummer anger serienumret på cylindern. Om en cylinder har ett serienummer i programvaran har den också en fysisk motsvarighet. De här uppgifterna visas bara för cylindrar som har programmerats i systemet.
   • Anmärkning – Den här kolumnen innehåller ytterligare information om cylindern.
   • Antal behörigheter – Den här kolumnen visar antal behörigheter som tilldelats cylindern.
   • Antal händelser på cylinder – Den här kolumnen visar antalet händelser i cylinderns händelselogg.
   • Loggavläsningsdatum – Den här kolumnen visar det datum då händelseloggen hämtades från cylindern.
   • Tidsbegränsad – Den här statuskolumnen visar om cylindern har en tidsbegränsning eller inte.
  • Nycklar – Fliken Nycklar innehåller en lista med nycklar som kan öppna cylindern. Nyckelkolumnerna beskrivs i avsnitt Visa nycklar.
  • Behörigheter – Fliken Behörigheter innehåller information om de behörigheter som cylindern har. Kolumnerna är: 
   • Behörighet – Den här kolumnen innehåller namnet på behörigheten.
   • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller beskrivningen av behörigheten.
   • Status – Trafikljusikonen i den här kolumnen visar om behörigheten är blockeringslistad eller inte. Färgkoderna är: 
    • Grön – Behörigheten finns inte på blockeringslistan.
    • Röd – Behörigheten finns på blockeringslistan.
   • Fastighet – Den här kolumnen anger vilken fastighet behörigheten hör till.
   • Zon – Den här kolumnen anger vilken zon behörigheten hör till.
   • Standardbehörighet – Den här kryssrutan visar om behörigheten är standardbehörighet eller inte.
  • Tidsbegränsningar – Fliken Tidsbegränsningar innehåller information om de tidsbegränsningar som cylindern har. Alternativen är: 
   • Ej tidsbegränsad – Cylindern är inte tidsbegränsad.
   • Tillämpa alla tidsprofiler på en nyckel – Cylindern tillämpar alla tidsprofiler på en nyckel.
   • Tillämpa valda tidsprofiler på en nyckel – Cylindern tillämpar endast valda tidsprofiler A på nycklar.
  • Cylinders blockeringslista – Fliken Cylinders blockeringslista innehåller information om cylinderns blockeringslista. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa blockeringslistan.
  • Personer som har behörighet – Fliken Personer som har behörighet innehåller information om de personer som har behörighet till cylindern. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Söka efter personer.
  • Händelser – Fliken Händelser innehåller information om händelseloggen. Kolumnerna är:

   • Cylinderräknare – Den här kolumnen innehåller ett unikt, kumulativt händelsenummer.
   • Händelsetid – Den här kolumnen innehåller händelsens tidsstämpel.
   • Nyckel – Namnet på nyckeln som logghändelsen gäller.
   • Stämpel – Stämpeln på nyckeln som logghändelsen gäller.
   • Person – Innehavaren av nyckeln som logghändelsen gäller.
   • Typ – Den här kolumnen innehåller händelsetypen, exempelvis behörighet, behörighet förbjuden, programmering av cylinder och så vidare.
   • Felmeddelande – Den här kolumnen innehåller en beskrivning av händelsen Om exempelvis Typ av händelse är Behörighet förbjuden innehåller den här kolumnen anledningen till att behörigheten har stoppats. Anledningen kan till exempel vara en ogiltig tidsgräns för nyckeln.
   • Felkod – Den felkod som logghändelsen gäller.
  • Kalendrar – Fliken Kalendrar innehåller information om cylinderns kalendrar.

  • Historia – Fliken Historia innehåller information om cylinderns historik. Genom att klicka på plustecknet vid en rad med nyckelhistorik kan du visa detaljerad information. Mer information finns i Visa cylindrar.

  • Programmeringstelefoner – Fliken Programmeringstelefoner innehåller information om de telefoner som har valts som programmeringstelefoner för S50-cylindrar.

 3. När det är gjort trycker du på knappen Stäng.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket