Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till en ny cylinder i en planritning

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en enstaka cylinder direkt på en planritning.

Tips:

I Lägga till en ny cylinder finns information om hur du lägger till flera cylindrar samtidigt.

Anm:

Du behöver inte de fysiska cylindrarna när du lägger till cylindrar i iLOQ-låssystemet. Du kan definiera cylindrarna och koppla dem till de fysiska cylindrarna senare.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Lägg till planritningar.
   
 2. Håll muspekaren över den önskade dörren och högerklicka för att välja Cylinder > Lägg till cylinder (Ctrl+N).
  Guiden Lägg till cylinder öppnas.
 3. Välj Lägg till cylinder.
 4. Definiera cylinderinställningarna enligt följande:
  • Placering  Placering syfttar på låsets placering på planritningen. Om du använder flera lås samtidigt anger du den första märkningen så att den slutar med en siffra, till exempel L1. På så sätt lägger systemet till märkningsnummer i ordningsföljd enligt följande:

   • L1
   • L2
   • L3
   • ...
  • Från / Till  Från / Till avser riktningen som låset öppnas från, om dörren har en dubbelsidig cylinder.

  • Utrymme  Utrymme ger en mer detaljerad beskrivning av eller namn på rummet eller lokalen som cylindern ska leda till.

   Om du lägger till flera lås samtidigt anger du den första märkningen så att den slutar med en siffra, till exempel Lgh L1. På så sätt lägger systemet till märkningsnummer i ordningsföljd enligt följande:

   • Lgh L1
   • Lgh L2
   • Lgh L3
   • ...
  • Cylinder  Cylinder avser cylindertypen. Välj typ i listrutan eller skriv in typen manuellt.

  • Cylindertyp – välj om cylindertypen är:

   • D5 normal, cylindern är inte nätverksansluten.

   • S5, cylindern är ett S5-lås.

   • S5 online, cylindern är en S5-cylinder som är ansluten till en nätverksmodul.

    Om cylindertypen är S5 Online ska du också välja om systemet automatiskt ska ta emot händelser från cylinderns händelselogg genom att markera kryssrutan Spara cylinderns händelselogg automatiskt.

  • Klocka installerad – Välj Klocka installerad om det finns en klockkrets i cylindern. Om den valda cylindern innehåller en klocka väljs Klocka installerad automatiskt.

  • Låset sparar händelseloggar – Välj om cylindern sparar händelseloggar eller inte.

 5. Välj Nästa.
 6. Skriv in ytterligare information om det behövs.

  Fälten är:

  • Dörrtyp  Dörrtyp avser den typ av dörr som cylinder ska monteras på.
  • Beslag  Beslag avser de behör som sitter som sitter på dörren.
  • Låshus  Låshus avser modellen på låshuset.
  • Cylinderförlängning – Cylinderförlängning avser den förlängning som läggs till den nya cylindern.
  • Dörrtjocklek  Dörrtjocklek avser tjockleken på dörren som cylindern ska monteras på.
  • B-mått (mm)  B-mått (mm) anger måttet från dörrens utsida till centrum i låshuset.
  • H/V-hängd  H/V-hängd anger om dörren är höger- eller vänsterhängd.
  • Etikett  Etikett syftar på cylinderns etikett.
  • Anmärkning  Anmärkning avser ytterligare information som finns om cylindern på dörren.
  • Övrig utrustning  Övrig utrustning avser övrig utrustning som hör till cylindern i dörren.
  • Villkorsstyrd behörighet – Den här kryssrutan visar om cylindern är ansluten till en enhet som kontrollerar villkorsstyrd behörighet.
  • Beskrivning av villkorsstyrd behörighet – Lägg till en beskrivning av villkorsstyrd behörighet i det här fältet. Du kan till exempel beskriva enheten som kontrollerar den villkorsstyrda behörigheten.
 7. Välj Nästa.
 8. Välj cylinderns behörigheter.

  Standardbehörigheten läggs automatiskt till för cylindern.

  1. Välj önskad behörighet i listan till vänster.
  2. Du kan hantera vald behörighet med nyckelknapparna enligt följande:
   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.
    
 9. Välj Nästa.
 10. Valfritt: Välj tidsprofiler:
  • Ej tidsbegränsat – Om du väljer det här alternativet ignorerar cylindern alla tidsprofiler på nycklar. Med andra ord fungerar nycklarna dygnet runt även om de inte har något tidsprofil.

  • Tillämpa alla tidsprofiler på en nyckel – Om du väljer det här alternativet tillämpar cylindern alla tidsprofiler på nycklar.

  • Tillämpa valda tidsprofiler – Om du väljer det här alternativet tillämpar cylindern endast valda tidsprofiler på nycklar. Om de valda tidsprofilerna inte motsvarar nyckelns tidsprofiler fungerar nyckeln ständigt.

   Du kan hantera valda tidsprofiler med pilknapparna enligt följande:

   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.

   Du kan vissa innehållet i en fast tidsprofil i området till vänster genom att välja profilen med musen. Innehåll för en ändringsbar tidsprofil visas inte eftersom den kan ha ändrats specifikt för en nyckel.

    
 11. Oavsett vad du väljer kommer cylindern alltid att tillämpa start- och slutdatum och -tidpunkter för nycklarna.

 12. Välj Nästa.
 13. Välj om du vill skapa individuell behörighet eller ej.

  Mer information finns i Behörigheter.

 14. Välj Nästa.
 15. Välj Beställ cylindrar.

  Om du väljer Beställ cylindrar förblir cylindrarna i statusen Beställd. Senare måste du programmera cylindarna via cylinderlistan.

 16. Välj Nästa.
 17. En sammanfattning visas.
 18. Välj Klar.
 19. En statusbild visar information om vilken cylinder som programmeras.
 20. Följ instruktionerna i statusbilden.
 21. Välj Stäng.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket