Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Ändra cylinderns tidsprofiler

Det här avsnittet beskriver hur du ändrar tidsprofiler för cylindern i iLOQ Manager.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

   
 2. Välj önskad cylinder.
 3. Högerklicka för att välja Ändra tidsprofiler.
  Guiden Ändra cylinderns tidsprofiler öppnas.
 4. Välj Ändra tidsprofiler.
 5. Välj antingen:
  • Ej tidsbegränsat – Om du väljer det här alternativet ignorerar cylindern alla tidsprofiler på nycklar. Med andra ord fungerar nycklarna dygnet runt även om de inte har något tidsprofil.

  • Tillämpa alla tidsprofiler på en nyckel – Om du väljer det här alternativet tillämpar cylindern alla tidsprofiler på nycklar.

  • Tillämpa valda tidsprofiler – Om du väljer det här alternativet tillämpar cylindern endast valda tidsprofiler på nycklar. Om de valda tidsprofilerna inte motsvarar nyckelns tidsprofiler fungerar nyckeln ständigt.

   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.
    

   När du har valt en tidsprofil klickar du på den för att visa mer information om tidsprofilen i en vy till höger.

  Oavsett vad du väljer kommer cylindern alltid att tillämpa start- och slutdatum och -tidpunkter för nycklarna.

 6. Välj Nästa.
 7. Välj hur du vill fortsätta.

  Alternativen är:

  • Lämna cylindrarna i projekteringsläge – Välj Lämna cylindrarna i projekteringsläge om du vill lämna cylindrarna i projekteringsläge och programmera dem senare.

  • Beställ och skicka – Välj Beställ och skicka om du vill skapa programmeringsuppgifterna och överföra dem till nycklarna och låta nyckeln utföra programmeringen när nyckeln placeras mot cylindern.

   Om du väljer detta alternativ kommer cylindern att övergå till statusen Beställd. Det innebär att programmeringspaketet för cylindern har skickats till standardprogrammeringstelefon(er). Cylindern övergår till statusen Programmering beställd när telefonen skickar ett svar till servern om att den har tagit emot paketet. Slutligen, när telefonen har besökt cylindern och programmerat den övergår cylindern till statusen Programmerad.

   Anm:

   Vyn Visa cylindrar uppdateras inte automatiskt, utan du måste trycka på knappen Uppdatera för att uppdatera vyn och se cylinderns ändrade programmeringsstatus.

  • Beställ och programmera cylindrar – Välj Beställ och programmera cylindrar för S5-cylindrar om du vill skapa programmeringsuppgiften och köra den en gång för en enskild cylinder.

 8. Välj Nästa.
 9. En sammanfattning visas.
 10. Följ guiden för att slutföra proceduren.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket