Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Ändra cylinderinställningar

Det här avsnittet beskriver hur du ändrar inställningarna för cylindern i iLOQ Manager.

Du kan ändra följande inställningar:

 • Huruvida cylindern sparar händelseloggar.

 • Huruvida cylindern godkänner behörigheter av API-typ.

  Anm:

  API-behörigheter måste aktiveras i systemet för att detta alternativ ska finnas tillgängligt.

 • Huruvida cylindern kräver serverautentisering från nyckeln. Kravet på serverautentisering kan ställas in specifikt för varje typ av behörighet, det vill säga att kravet är giltigt för standard- eller API-behörighet, eller båda.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

   
 2. Välj önskad cylinder.
 3. Högerklicka för att välja Ändra behörigheter.
  Guiden Ändra behörighet öppnas.
 4. Välj Ändra inställningar och behörighet för cylindern.
 5. Välj:
  • Spara händelseloggar – Välj om cylindern sparar händelseloggar eller inte.

  • Tillåt API-behörighet – Huruvida cylindern godkänner behörigheter av API-typ.

  • Online autentisering krävs – Huruvida cylindern kräver serverautentisering från nyckeln.

   Om du väljer detta alternativ visas två nya alternativ: Du kan välja något eller båda av alternativen.

   • För nycklar med standardbehörigheter – Välj det här alternativet för att kräva online autentisering från nycklar med standardbehörighet.

   • För nycklar med API-behörigheter – Välj det här alternativet för att kräva online autentisering från nycklar med API-behörighet.

 6. Välj Nästa.
 7. Om du dessutom vill ändra behörigheter kan du göra det i detta steg.
 8. Välj Nästa.
 9. Om du dessutom vill ändra tidsprofiler kan du göra detta i följande steg.
 10. Välj Nästa.
 11. Välj hur du vill fortsätta.

  Alternativen är:

  • Lämna cylindrarna i projekteringsläge – Välj Lämna cylindrarna i projekteringsläge om du vill lämna cylindrarna i projekteringsläge och programmera dem senare.

  • Beställ och skicka – Välj Beställ och skicka om du vill skapa programmeringsuppgifterna och överföra dem till nycklarna och låta nyckeln utföra programmeringen när nyckeln placeras mot cylindern.

   Om du väljer detta alternativ kommer cylindern att övergå till statusen Beställd. Det innebär att programmeringspaketet för cylindern har skickats till standardprogrammeringstelefon(er). Cylindern övergår till statusen Programmering beställd när telefonen skickar ett svar till servern om att den har tagit emot paketet. Slutligen, när telefonen har besökt cylindern och programmerat den övergår cylindern till statusen Programmerad.

   Anm:

   Vyn Visa cylindrar uppdateras inte automatiskt, utan du måste trycka på knappen Uppdatera för att uppdatera vyn och se cylinderns ändrade programmeringsstatus.

  • Beställ och programmera cylindrar – Välj Beställ och programmera cylindrar för S5-cylindrar om du vill skapa programmeringsuppgiften och köra den en gång för en enskild cylinder.

 12. Välj Nästa.
 13. En sammanfattning visas.
 14. Följ guiden för att slutföra proceduren.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket