Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du visar information om nycklar i iLOQ Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

   
 2. Nycklarna visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Nyckelns namn – Nyckelns namn.

  • Märkning – Den här kolumnen innehåller den fysiska nyckelns märkning.

  • Personens namn – Namnet på den person som nyckeln tilldelas till.

  • Företag/Avdelning – Det företag eller den avdelning där personen som nyckeln är kopplad till arbetar.

  • Utlämningsdatum – Det datum då nyckeln lämnades ut till personen.

   För en nyckelFob anger kolumnen det datum då nyckeln lämnades ut till personen. För en telefonnyckel anger kolumnen det datum då nyckeln mottogs av telefonen.

  • Programmeringsstatus – Nyckelns programmeringsstatus. Möjliga värden är:

   • Programmerad – Nyckeln har programmerats och den fysiska nyckeln har samma uppgifter som de som visas i iLOQ Manager. Detta är den önskvärda statusen för nycklarna i systemet.

   • Beställd – Nyckeln har beställts. En programmeringsuppgift har skapats för nyckeln. Det är antingen en uppgift för en första programmering av en ny fysisk nyckel eller en avprogrammeringsuppgift för en befintlig nyckel. Programmeringsuppgiften är dock inte genomförd ännu.

   • Flyttad till programmering – En programmeringsuppgift för nyckeln har flyttats till ProgrammeringsFoben eller en annan nyckelFob.

   • Programmering beställd

    • För en telefonnyckel innebär detta att telefonen har hämtat programmeringsuppgiften från servern men inte svarat att uppgiften har programmerats.
    • För en fysisk nyckel innebär detta att Net Bridge eller iLOQ Manager har hämtat programmeringsuppgiften från servern men inte svarat att uppgiften har programmerats.
   • Projekterad – Vissa ändringar för en befintlig nyckel har gjorts, eller så har en ny nyckel lagts till, men ännu inte skapats som programmeringsuppgift (det vill säga den är beställd).

  • Uppdrag – ej utförda – Den här statuskolumnen visar om programmeringen av nyckeln är slutförd eller inte.

  • På blockeringslistan – Det här statusfältet visar om nyckeln har lagts till på blockeringslistan eller inte.

  • Har upphört – Det här statusfältet visar om planerat återlämningsdatum för nyckeln har passerats eller inte.

  • Redigerare – Användaren som senast ändrade nyckelns programmeringsstatus.

  • Antal behörigheter – Det här fältet visar antal behörigheter som har tilldelats nyckeln.

  • Utgångsdatum – Det här fältet visar planerat återlämningsdatum för nyckeln.

  • Redigerad senast – Det här statusfältet visar när programmeringsstatus för nyckeln ändrades senast.

  • ROM_ID – Det här fältet innehåller nyckelns serienummer. De här uppgifterna visas bara för nycklar som har programmerats i systemet.

  • Antal tidsprofiler – Den här kolumnen visar antal tidsprofiler som har tilldelats nyckeln.

  • Startdatum – Den här kolumnen visar det datum då en tidsbegränsad nyckel börjar gälla.

  • Slutdatum – Den här kolumnen visar slutdatum för en nyckels giltighet.

  • Fastighet – Den här kolumnen anger vilken fastighet nyckeln hör till.

  • Tilläggsuppgifter – Ytterligare information om nyckeln.

  • Mjukvaruversion  Mjukvaruversion anger nyckelns mjukvaruversion.

  • Nyckeltyp  Nyckeltyp hänvisar till typen av nyckel.

  • Hårdvaruversion  Hårdvaruversion anger nyckelns hårdvaruversion.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket