Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Lägga till en kopia av en befintlig nyckel

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till en kopia av en befintlig nyckel i iLOQ-låssystem.

Anm:

Du behöver inte nödvändigtvis ha de fysiska nycklarna när du lägger till nycklar i iLOQ Manager. Du kan definiera nycklarna och koppla dem till de fysiska nycklarna senare.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Välj Lägg till nyckel.
  Guiden Lägg till nyckel öppnas.
 3. Välj Lägg till en kopia av en befintlig nyckel.
 4. Välj nyckeln som ska kopieras.
 5. Välj Nästa.
 6. Ge nyckeln ett namn i fältet Nyckelns namn/beskrivning.
  Tips:

  Använd till exempel "Huvudnyckel" eller "Medarbetare".

 7. Definiera nyckelns Startdatum.

  Det här värdet definierar startdatumet och -tiden för nyckelns giltighet, det vill säga att nyckeln börjar fungera vid den här tidpunkten.

 8. Definiera nyckelns Slutdatum.

  Det här värdet definierar slutdatumet och -tiden för nyckelns giltighet, det vill säga att nyckeln upphör att fungera vid den här tidpunkten.

 9. Om det behövs skriver du in det planerade återlämningsdatumet i fältet Planerat återlämningsdatum.
  Anm:

  Fältet är endast informerande för administratören. Värdet påverkar inte nyckelns giltighet.

 10. Valfritt: Välj nyckeltyp:
  • NyckelFob

  • Telefonnyckel

 11. Välj Offline upphörandetid.

  Om systemets standardvärde för offline upphörandetid har definierats kommer det att föreslås för nyckeln. Du kan definiera en nyckelspecifik offline upphörandetid genom att redigera det föreslagna värdet.

  • Om en nyckelFob används:

   Som standard är en nyckelFob en offlineenhet. I detta hänseende är offline upphörandetid nyckelFobens giltighetstid.

   När en nyckelFob ansluts till servern återställs dock offline upphörandetid. En nyckelFob kan ansluta till servern på avstånd med hjälp av appen iLOQ FobApp.

  • Om en telefonnyckel används:

   När telefonen förlorar anslutningen till mobiltelefonnätverket börjar offline-upphörandetiden räkna ned. När tiden har gått ut upphör telefonnyckeln att gälla.

 12. Välj Nästa.
 13. Om det behövs kan du markera den person som nyckeln ska lämnas ut till.
  Tips:

  Om önskad person inte finns med i personlistan kan du lägga till en ny person genom att högerklicka för att markera Lägg till ny person.

 14. Välj Nästa.
 15. Välj nyckelns behörighet(er).
  1. Välj önskad behörighet i listan till vänster. Du kan välja till exempel "Huvudbehörighet" för "Huvudnyckeln".
  2. Du kan hantera vald behörighet med pilknapparna enligt följande:
   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.
 16. Välj Nästa.
 17. Välj tidsprofil(er) för nyckeln.
  1. Välj önskad tidsprofil i listan till vänster.
  2. Du kan hantera valda tidsprofiler med pilknapparna enligt följande:
   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.

   Om du har valt:

   • En fast tidsprofil kan du visa dess innehåll i området till höger.

   • En redigerbar tidsprofil kan du visa och redigera innehållet för den här specifika nyckeln i området till höger.

 18. Välj Nästa.
 19. Välj antal nycklar som ska skapas.
 20. Välj Nästa.
 21. Välj hur du vill fortsätta:
  • För nyckeltypen Telefon:

   • Lämna nycklarna i projekteringsläge – Välj Lämna nycklarna i projekteringsläge om du vill lämna nyckeln i projekteringsläge och programmera den senare.

   • Skicka nycklar – Välj Skicka nycklar om du vill skicka programmeringsuppgiften till telefonen.

  • För nyckeltypen NyckelFob eller S5:

   • Lämna nyckel i projekteringsläge – Välj Lämna nyckel i projekteringsläge om du vill lämna nyckeln i projekteringsläge och programmera den senare.

   • Beställ nyckel – Välj Beställ nyckel om du vill skapa programmeringuppgiften men köra den senare, eller fjärrprogrammera nyckeln via en telefon.

   • Beställ och programmera – Välj Beställ och programmeral om du vill skapa programmeringsuppgiften och köra den omedelbart.

   • Beställ, programmera och lämna ut nyckel – Välj Beställ, programmera och lämna ut nyckel om du vill skapa programmeringsuppgiften, programmera nyckeln direkt och lämna ut den till en person.

 22. Välj Nästa.
 23. En sammanfattning visas.
 24. Följ guiden för att slutföra proceduren.
 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket