Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Ändra tidsbegränsningar för nycklar

Det här avsnittet beskriver hur man redigerar tidsbegränsningar för nycklar i iLOQ Manager.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

 2. Välj önskad nyckel.
 3. Högerklicka för att välja Ändra tidsprofiler.
  Guiden Ändra nyckelns tidsprofiler öppnas.
 4. Välj Ändra nyckelns tidsprofiler.
 5. Definiera nyckelns giltighet och tidsprofiler.

  Alternativen är:

  • Startdatum – Det här värdet definierar startdatumet och -tiden för nyckelns giltighet, det vill säga att nyckeln börjar fungera vid den här tidpunkten.

  • Slutdatum – Det här värdet definierar slutdatumet och -tiden för nyckelns giltighet, det vill säga att nyckeln upphör att fungera vid den här tidpunkten.

  • Offline upphörandetid – Alternativen är: 
   • Används – Används Offline upphörandetid eller ej.

   • dagar/timmar/minuter

    • Om en nyckelFob används:

     Som standard är en nyckelFob en offlineenhet. I detta hänseende är offline upphörandetid nyckelFobens giltighetstid.

     När en nyckelFob ansluts till servern återställs dock offline upphörandetid. En nyckelFob kan ansluta till servern på avstånd med hjälp av appen iLOQ FobApp.

    • Om en telefonnyckel används:

     När telefonen förlorar anslutningen till mobiltelefonnätverket börjar offline-upphörandetiden räkna ned. När tiden har gått ut upphör telefonnyckeln att gälla.

  • Tidsprofiler används inte – Om du markerar den här knappen använder nyckeln inte tidsprofiler.

  • Välj tidsprofiler för nyckeln – Om du markerar den här knappen använder nyckeln tidsprofiler.

   Välj önskad tidsprofil i listan till vänster.

   Du kan hantera valda tidsprofiler med pilknapparna enligt följande:

   •  – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
   •  – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.

   Om du har valt:

   • En fast tidsprofil kan du visa dess innehåll i området till höger.

   • En redigerbar tidsprofil kan du visa och redigera innehållet för den här specifika nyckeln i området till höger.

 6. Välj Nästa.
 7. Välj hur du vill fortsätta:
  • För nyckeltypen Telefon:

   • Lämna nycklarna i projekteringsläge – Välj Lämna nycklarna i projekteringsläge om du vill lämna nyckeln i projekteringsläge och programmera den senare.

   • Skicka nycklar – Välj Skicka nycklar om du vill skicka programmeringsuppgiften till telefonen.

  • För nyckeltypen NyckelFob eller S5:

   • Lämna nyckel i projekteringsläge – Välj Lämna nyckel i projekteringsläge om du vill lämna nyckeln i projekteringsläge och programmera den senare.

   • Beställ nyckel – Välj Beställ nyckel om du vill skapa programmeringuppgiften men köra den senare, eller fjärrprogrammera nyckeln via en telefon.

   • Beställ och programmera – Välj Beställ och programmeral om du vill skapa programmeringsuppgiften och köra den omedelbart.

   • Beställ, programmera och lämna ut nyckel – Välj Beställ, programmera och lämna ut nyckel om du vill skapa programmeringsuppgiften, programmera nyckeln direkt och lämna ut den till en person.

 8. Välj Nästa.
 9. En sammanfattning visas.
 10. Följ guiden för att slutföra proceduren.
 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket