Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Returnera och avprogrammera en NyckelFob

Det här avsnittet beskriver hur du returnerar en NyckelFob från en person och avprogrammerar den i iLOQ Manager.

När du returnerar en NyckelFob avprogrammeras den alltid.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

   
 2. Placera NyckelFoben mot ProgrammeringsFoben.

  Rätt NyckelFob väljs automatiskt i iLOQ Manager.

 3. Högerklicka på nyckeln för att välja Returnera och avprogrammera nyckel.
  Guiden Returnering av nycklar öppnas.
 4. Välj Returnera nycklar.
 5. Välj Nästa.
 6. Välj hur informationen från den returnerade nyckeln ska hanteras.

  Välj ett av alternativen, eller båda, nedan:

  • Behåll avprogrammerad nyckel i systemet – Markera den här kryssrutan om du vill behålla nyckeln i systemet. Nyckeln töms dock.

   Nyckeln förblir i läget Projekterad.

  • Bevara nycklarnas koppling till personer – Markera den här kryssrutan om du vill behålla nyckelkopplingarna till personer.

 7. Välj Nästa.
 8. En sammanfattning visas.
 9. Välj Klar.
 10. Placera NyckelFoben mot ProgrammeringsFoben.
 11. En sammanfattning visas.
 12. Välj om du vill skriva ut ett dokument för återlämningen av nyckeln.

  Alternativen är:

  • Skriv inte ut – Markera den här knappen för att hoppa över utskriften.
  • Skriv ut återlämningsdokument för varje nyckel – Markera den här knappen om du vill skriva ut ett återlämningsdokument för varje återlämnad nyckel.
  • Skriv ut returneringskvitto av nycklar per person. – Markera den här knappen om du vill skriva ut ett återlämningsdokument av nycklar per person.
 13. Välj Stäng.
 14. Om du valde att skriva ut ett återlämningsdokument öppnas detta i en ny flik.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket