Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Returnera och avprogrammera en telefonnyckel

Det här avsnittet beskriver hur du returnerar och avprogrammerar telefonnyckel på iLOQ Manager.

När du returnerar en telefonnyckel avprogrammeras den alltid.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

   
 2. Välj telefonnyckeln som ska tas bort från listan Visa nycklar.
 3. Högerklicka på nyckeln för att välja Returnera och avprogrammera nyckel.
  Guiden Returnering av nycklar öppnas.
 4. Välj Returnera nycklar.
 5. Välj Nästa.
 6. Välj hur informationen från den returnerade nyckeln ska hanteras.

  Välj ett av alternativen, eller båda, nedan:

  • Behåll avprogrammerad nyckel i systemet – Markera den här kryssrutan om du vill behålla nyckeldefinitionen i systemet. Nyckeln töms dock.

   Nyckeln förblir i läget Projekterad.

  • Bevara nycklarnas koppling till personer – Markera den här kryssrutan om du vill behålla nyckelkopplingarna till personer.

 7. Välj Nästa.
 8. En sammanfattning visas.
 9. Välj Klar.
 10. En sammanfattning visas.
 11. Välj om du vill skriva ut ett dokument för återlämningen av nyckeln.

  Alternativen är:

  • Skriv inte ut – Markera den här knappen för att hoppa över utskriften.
  • Skriv ut återlämningsdokument för varje nyckel – Markera den här knappen om du vill skriva ut ett återlämningsdokument för varje återlämnad nyckel.
  • Skriv ut returneringskvitto av nycklar per person. – Markera den här knappen om du vill skriva ut ett återlämningsdokument av nycklar per person.
 12. Välj Stäng.

  Telefonnyckelns programmeringsstatus förblir Skickad tills dess att telefonen bekräftar att nyckeln har tagits bort. Kontrollera telefonnyckelns status genom att välja Uppdatera tills nyckeln försvinner eller övergår till programmeringsstatusen Projekterad.

  Om telefonnyckeln förblir i statusen Skickad, se Felsöka telefonnycklar.

 13. Om du valde att skriva ut ett återlämningsdokument öppnas detta i en ny flik.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket