Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Ändra nyckelspecifik offline upphörandetid

Det här avsnittet beskriver hur man ändrar nyckelspecifik offline upphörandetid i iLOQ Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

   
 2. Välj önskad nyckel.
 3. Högerklicka för att välja Ändra tidsprofiler.
  Guiden Ändra nyckelns tidsprofiler öppnas.
 4. Välj Ändra nyckelns tidsprofiler.
 5. Definiera offline upphörandetid.

  Alternativen är:

  • Offline upphörandetid – Alternativen är: 
   • Används – Används Offline upphörandetid eller ej.

   • dagar/timmar/minuter – Definiera offline upphörandetid i dagar, timmar och minuter. Så länge kommer nyckeln att fungera offline.

    Anm:

    Om systemets standardvärde för offline upphörandetid används kommer det här fältet att visa den tiden. Ändra det här fältet för att definiera en nyckelspecifik offline upphörandetid.

 6. Välj Nästa.
 7. En sammanfattning visas.
 8. Följ guiden för att slutföra proceduren.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket