Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Ändra systemets standardvärde för offline upphörandetid för nyckel

Det här avsnittet beskriver hur man ändrar systemets standardvärde för offline upphörandetid i iLOQ Manager.

Om detta används kommer systemet att föreslå standardvärdet för offline upphörandetid för alla nya nycklar. Standardvärdet för upphörandetid kan åsidosättas genom att definiera nyckelspecifik upphörandetid.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Ändra låssystemets data.

   
 2. Välj fliken Inställningar.
 3. Definiera fliken Upphörandetid för NyckelFob/Upphörandetid för telefonnyckel.

  Alternativen är:

  • Offline upphörandetid – Alternativen är: 
   • Används – Används Offline upphörandetid eller ej.

   • dagar/timmar/minuter – Definiera offline standardupphörandetid i dagar, timmar och minuter. Så länge kommer nyckeln att fungera offline, förutsatt att en nyckelspecifik offline upphörandetid inte har definierats.

 4. Välj Spara och stäng.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket