Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Blockeringslista

           

Det här avsnittet innehåller en introduktion till blockeringslistan.

Blockeringslistan är en lista över nycklar som av någon anledning ska nekas tillgång till cylindrarna. Cylindern öppnas inte av en blockeringslistad nyckel.

Blockeringslistans versionsnummer ökar med ett varje gång den ändras.

Blockeringslistan är zonspecifik om zoner används. Zonspecifika blockeringslistor kan innehålla 500 blockerade nycklar för varje cylinder i zonen. Om en förlorad nyckel har behörighet till flera zoner skapar systemet automatiskt uppdateringar av blockeringslistan i alla zoner där nyckeln har behörighet. Blockeringslistan för cylindrar uppdateras av nycklar som har cylinderns zon definierad som huvudzon.

Se nedanstående bild:

Tabell 1. Zonspecifika blockeringslistor

Systemhuvudnyckel

 • Huvudzon: A
 • Övriga zoner: B, C
 • Behörigheter: Fastighet A, B och C
 • Kan innehålla en blockeringslista för cylindrar i zon A
 • Blockeringslistor för zon B och C måste uppdateras med zonspecifika nycklar

Huvudnyckel för fastighet A

 • Huvudzon: A
 • Övriga zoner: saknas
 • Behörigheter: Fastighet A
 • Kan endast innehålla en blockeringslista för cylindrar i zon A
 • Kan lägga till en förlorad systemhuvudnyckel i blockeringslistan för zon A

Huvudnyckel för fastighet B

 • Huvudzon: B
 • Övriga zoner: saknas
 • Behörigheter: Fastighet B
 • Kan endast innehålla en blockeringslista för cylindrar i zon B
 • Kan lägga till en förlorad systemhuvudnyckel i blockeringslistan för zon B

Huvudnyckel för fastighet C

 • Huvudzon: CC
 • Övriga zoner: saknas
 • Behörigheter: Fastighet C
 • Kan endast innehålla en blockeringslista för cylindrar i zon C
 • Kan lägga till en förlorad systemhuvudnyckel i blockeringslistan för zon C

Zon A

Fastighet A

Zon B

Fastighet B

Zon C

Fastighet C

Om zoner har avaktiverats gäller blockeringslistan för hela systemet med 500 nycklar för varje cylinder. Alla nycklar uppdaterar den senaste blockeringslistan till cylindrarna.

Blockeringslistan behöver sällan användas eftersom onlinefunktionen gör det möjligt att fjärrhantera nycklar. Med blockeringslistning kan du dock vara säker på att en nyckel som är offline (det vill säga som inte kan uppdateras från servern) och som inte har en definierad offline upphörandetid inte har behörighet till ett lås.

Nycklarna får blockeringslistan på följande vis:

 • Telefonnycklar

  • Trådlöst via mobilnätverket

  • Från cylindern.

   Om en nyckel som användes på cylindern har en äldre version av blockeringslistan än cylindern uppdateras nyckelns blockeringslista av cylindern. Nu kan nyckeln överföra den nyare blockeringslistan till nästa cylinder.

 • NyckelFobar

  • Med ProgrammeringsFob.

  • Från cylindern.

   Om en nyckel som användes på cylindern har en äldre version av blockeringslistan än cylindern uppdateras nyckelns blockeringslista av cylindern. Nu kan nyckeln överföra den nyare blockeringslistan till nästa cylinder.

  • Via FobApp.

 • S5-nycklar

  • Med ProgrammeringsFob.

  • Från cylindern.

   Om en nyckel som användes på cylindern har en äldre version av blockeringslistan än cylindern uppdateras nyckelns blockeringslista av cylindern. Nu kan nyckeln överföra den nyare blockeringslistan till nästa cylinder.

Du kan överföra informationen från blockeringslistan till cylindrarna via nycklarna och ProgrammeringsFoben. Nätverksanslutna cylindrar och dörrmoduler får information om blockeringslistan automatiskt och nycklarna kan hämta den senaste blockeringslistan från iLOQ RFID-läsarna, varpå nycklarna överför den senaste blockeringslistan till offline-cylindrar.

Kolumnen Aktuell blockeringslista i cylinderlistan anger om cylindern har den senaste versionen av blockeringslistan.

 • Om kryssrutan har markerats har cylindern redan den senaste blockeringslistan och du behöver inte vidta några åtgärder.
 • Om fältet är tomt måste blockeringslistan uppdateras för cylindern. Du kan göra detta genom att besöka cylindern med en nyckel som har den senaste versionen av blockeringslistan.

Antalet nycklar i blockeringslistan är begränsat. Det är inte alltid nödvändigt att lägga till telefonnycklar i blockeringslistan eftersom du helt enkelt kan tömma anslutna telefonnycklar trådlöst. Dessutom kan du ange en offline upphörandetid för telefonnycklar. När upphörandetiden har gått ut upphör nyckeln att gälla. Funktionen ser till att det inte kan finnas kvar nycklar med inaktuell behörighet på fältet.

           

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket