Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Visa egenskaper för posterna på blockeringslistan

Det här avsnittet beskriver hur du visar egenskaperna för poster på blockeringslistan i iLOQ Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa blockeringslistan.

   
 2. Blockeringslistan visas i tabellvyn. Om du vill visa mer information om en enskild blockeringslista dubbelklickar du på den.
  Anm:

  Det finns två sätt att visa information för objektet:

  • Visa önskad status – Markera den här knappen för att visa information för objektet, så som den kommer att se ut när alla ändringar har programmerats för objektet.
  • Visa nuvarande status – Markera den här knappen för att visa aktuell information för objektet.

  Den information som är specifik för blockeringslistan är, per flik:

  • Grunduppgifter – Fliken Grunduppgifter innehåller grunduppgifterna för det markerade objektet. Kolumnerna är: 
   • Namn – Den här kolumnen innehåller det blockeringslistade objektets namn.
   • Typ – Den här kolumnen innehåller det blockeringslistade objektets typ. Möjliga värden är: 
    • Nyckel – Objektet är en nyckel
   • Nyckelns märkning – Den här kolumnen innehåller den blockeringslistade nyckelns märkning.
   • Personens namn – Den här kolumnen innehåller namnet på personen som nyckeln på blockeringslistan är kopplad till.
   • Datum – Den här kolumnen visar det datum då objektet lades till på blockeringslistan.
   • Antal nycklar – Den här kolumnen visa det antal nycklar som hör till behörigheten på blockeringslistan.
  • Cylindrar som påverkas – Fliken Cylindrar som påverkas innehåller information om de cylindrar som påverkas av blockeringslistningen. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa cylindrar.
 3. När det är gjort trycker du på knappen Stäng.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket