Select your region or visit global site

Support
Open navigation

Behörigheter

Behörigheter används för att definiera förhållandena mellan nycklar och cylindrar. Som regel kan sägas att om en nyckel delar en eller fler behörigheter med en cylinder kan nyckeln öppna cylindern.

Det är mest praktiskt att dela upp behörigheterna i två kategorier:

 • Behörigheter enligt persongrupper. Dessa kan betraktas som behörighetsgrupper.
 • Cylinderspecifika, individuella behörigheter.

Behörigheten för en individ hanteras huvudsakligen via behörighetsgrupper. Cylinderspecifika individuella behörigheter är ett komplement till behörighetsgrupperna och ger ökad flexibilitet i hanteringen av behörigheter.

Listan nedan innehåller en planeringsguide för behörigheter:

 • Skapa behörigheter enligt persongrupper, exempelvis "Lokalvårdare", "Leverantör", "Städpersonal", "Vakt" eller "Medarbetare". Vanligtvis används dessa behörigheter på nycklar som skapas för respektive persongrupper. Ett vanligt undantag från den här rekommendationen är behörigheten "Huvudbehörighet" som gäller alla cylindrar.
 • En behörighet kan innehålla en eller fler cylindrar. Exempelvis kan behörigheten för ”Lokalvårdare” omfatta cylindrarna för huvudingången och tekniska områden.
 • En cylinder kan innehålla en eller flera behörigheter. Exempelvis kan en cylinder för tekniska områden innehålla behörigheterna "Huvudbehörighet” och "Lokalvårdare".
 • En nyckel kan innehålla en eller flera behörigheter. Exempelvis kan lokalvårdarens nyckel innehålla behörigheterna för lokalvårdare och medarbetare.

En behörighet kan som standard visas eller inte visas i iLOQ Manager. Du kan använda vyinställningen för behörigheten för att dölja behörigheter som sällan används, om ditt system har väldigt många behörigheter. Det kan handla om exempelvis cylinderspecifika behörigheter som skapats vid sidan av de behörigheter som skapats baserade på persongrupper. Om hundratals cylinderspecifika behörigheter som sällan används skulle visas i samma vy skulle det bli svårt att hitta de behörigheter som används oftare i iLOQ Manager. I ett sådant fall är det en bra idé att som standard inte visa de cylinderspecifika behörigheterna. Det gör systemet mer lättanvänt.

Det finns två typer av behörigheter:

 • Standardbehörigheter. 

  Krypteringen av standardbehörigheter sker i ProgrammeringsFoben. Därmed krävs alltid en ProgrammeringsFob för att redigera standardbehörigheter för en cylinder eller nyckel.

 • API-behörigheter 

  Krypteringen av API-behörigheter sker i databasen. Behörigheter kan redigeras genom ett API utan att ProgrammeringsFob.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov

Didn't find what you were looking for?

Submit a ticket